شناسایی ابعاد راهبردی توسعه روستایی در ایران:دیدگاه صاحب­نظران دانشگاه­های تربیت مدرس و تهران

نویسندگان

چکیده

  هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی ابعاد راهبردی توسعه روستایی است. ارائه طرح تحقیق با استفاده از شیوه دلفی برای دستیابی به اجماع گروهی در بازه زمانی سال­های 91-1390 صورت می­گیرد. یکی از اهداف استفاده از این شیوه در تحقیق حاضر جمع­آوری اطلاعات برای کمک به بهبود برنامه‌های توسعه روستایی است. پانل متخصصان مطالعه را 42 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته­های ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه کشاورزی و برنامه­ریزی روستایی در دانشگاه­های تربیت مدرس و تهران که برای پاسخ‌گویی به پرسش­های تحقیق اعلام آمادگی کردند، تشکیل می­دهند. اعضای پانل، نخست، 35 محور راهبردی در زمینه توسعه روستایی را شناسایی می­کنند؛ و در نهایت، این محورها در قالب شش دسته (نهادی ـ قانونی، آموزشی، زیرساختی، بهداشت و امنیت اجتماعی، توسعه منابع انسانی، و اقتصاد توسعه کشاورزی) طبقه­بندی می‌شوند.    

عنوان مقاله [English]

Identifying Strategic Dimensions of Rural Development in Iran by the Panel of Experts from Tarbiat Modarres and Tehran Universities

چکیده [English]

  The general objective of the present study is to identify strategic dimensions of rural development. The present study applies Delphi technique during the period 2011-2012 to collect information that can help the improvement of rural development planning. The team of experts consists of 60 faculty members and PhD students of agricultural extension and training, agricultural development, and rural planning in Tarbiat Modarres and Tehran universities from which only 42 collaborate with the study. In the first round the group members identify 35 strategic dimensions in rural development and finally these dimensions are categorized in six groups of institutional-legal, training, infrastructural, health and social security, human resource development and agricultural development economics.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development/ Delphi Technique/ Iran