کاربرد شاخص‌ تنوع غذایی در بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی ایران

نویسندگان

چکیده

      بررسی عملکرد تغذیه‌ای خانوارها ابزاری مناسب برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است. از این­رو، برای بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی کشور، از سه شاخص «میانگین نسبت کفایت غذایی»، «بری» و «آنتروپی» در قالب شاخص‌های تنوع غذایی استفاده می­شود. نتایج نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی از تغذیه­ای قابل قبول برخوردار نیستند و مواد مغذی به اندازه کافی به آنها نمی‌رسد؛ همچنین، گروه‌های کم­‌درآمد نسبت به گروه‌های پر‌درآمد از تنوع کمتری در مصرف اقلام خوراکی برخوردارند، که می‌توان آن را ناشی از درآمد اندک خانوارهای دهک‌های اولیه دانست. از این­رو، توصیه می‌شود که دولت به شناسایی خانوارهایی بپردازد که با توجه به نقشه امنیت غذایی در کشور، نیاز به حمایت دارند و همچنین، هدفمندی نظام پرداخت یارانه را بر اساس کالاهایی که نقش اساسی در تأمین انرژی هر فرد دارند، در دستور کار خود قرار دهد.    

عنوان مقاله [English]

The Application of Food Diversity Index for the Examination of Food Security in Iran’s Rural Areas

چکیده [English]

An examination of household’s nutritional performance is an appropriate tool in the determination of food availability. Three indices have been applied to examine the situation of food security in rural areas: mean adequacy ratio, Berry index and Entropy index. The results indicate that lower income deciles access to food is not acceptable and nutrients available to them are not adequate; in addition food diversity is less for low income groups in comparison to high income groups, which can be attributed to meager income of lower income decile households. Thus, the state should identify the households that need support, and this could be done by referring to the country’s food security plan, and subsidy payment system should be targeted and based on food items that are important in the provision of energy for individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security/ Food Diversity/ Nutrition/ Rural Areas/ Iran