تعامل با اقتصاد جهانی و آثار کاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

نویسندگان

چکیده

      مقاله حاضر به بررسی آثار کاهش تعرفه بر متغیرهای مهم بخش کشاورزی بر اساس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و نیز به­کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب دو سناریوی «کاهش تدریجی تعرفه» و «یکسان­سازی تعرفه» بر واردات می‌پردازد. در سناریوی کاهش تدریجی نرخ تعرفه واردات بخش کشاورزی، به­تدریج واردات، عرضه کالاها، و میزان مصرف کالاهای کشاورزی خانوار افزایش و نیز میزان صادرات و اشتغال کاهش می‌یابد؛ و برعکس، در سناریوی یکسان­سازی نرخ تعرفه، واردات، عرضه کالاها، و میزان مصرف کالاهای کشاورزی خانوار کاهش و نیز میزان صادرات و اشتغال افزایش می‌یابد. با توجه به اطلاعات به­دست آمده، همگام با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، لازم است قدرت رقابتی صادرات کالاهای کشاورزی از راه­هایی گوناگون مانند کاهش قیمت تمام­شده و رعایت استانداردهای بهداشتی، در قالب بسته­های سیاستی مناسب، تدوین و اجرا شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction with World Economy and Impacts of Reductions in Tariff Rate on Iranian Agricultural s ector Using Computable General Equilibrium Model (CGE)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh PASEBAN
  • Seyyed Javad POURMOGHIM
  • Zahra AFSHARI
چکیده [English]

       Received: 5 October, 2009 Accepted: 15 March, 2010     In this paper, the impacts of tariff on key variables in the agricultural sector is examined, applying Computable General Equilibrium Model for Iran and using a Social Accounting Matrix in year 2001 in the form of two scenarios, that is, gradual reduction of tariffs, and unification of tariffs on imports. In the first scenario these steps will be followed: gradual increase of imports, reduction of exports, reduction of employment, increasing the supply of goods and consequent raise in the household consumption of agricultural products. In the second scenario these steps will be followed: import reduction, export increase, employment raise, and reduction in the supply of goods with a subsequent decline in households’ consumption. The findings of the study showed that in parallel with the regulations and rules of World Trade Organization it is necessary to raise the agricultural export competitiveness through the reduction of final price and observation of health standards which can be formulated and implemented through an appropriate policy package.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Economy/ Tariff Rate/ Agricultural Sector/ Sustainable Rural Development/ Computable General Equilibrium Model (CGE)