اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی

نویسندگان

چکیده

  در شهرستان اردستان به دلیل محدودیت منابع آب و خاک، و کوچک بودن اراضی کشاورزی، توسعه کشاورزی با محدودیت­هایی روبروست. افزایش نرخ بیکاری و مهاجرفرستی پیامدهای عمده این مشکلات­اند. با توسعه مناسب صنایع کوچک و کارگاهی و اشتغال­زایی می­توان بخش عمده­ای از این معضلات را حل کرد. هدف پژوهش، بررسی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی اردستان و ارائه صنایع پیشنهادی با توجه به قابلیتهای منطقه است. از این رو، با استفاده از روش دلفی، از نظرات 20 نفر از متخصصان صنایع استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد اهداف صنعتی کردن پایدار روستایی و جلوگیری از صدور مواد خام صنعتی، به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را داشته­اند. فرآورده‌های کشاورزی مرتبط با میوه و دام (با وزن نسبی 898/0)، اولویت نخست، و تولید محصولات نساجی، فلزی، و سنگ (با وزن نسبی 055/0)، اولویت آخر را در صنایع پیشنهادی منطقه دارا هستند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Iranian Rural Small Industries and Workshops in Ardestan County Using Delphi Technique

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hedayatollah NOURI,
  • Hassan BEIKMOHAMMADI
  • Ahmad TAGHDISI,
  • Parvin SHAFIEE
چکیده [English]

       The poor water and soil resources and small farm lands impede the agricultural development and consequently raise unemployment and migration rates. Appropriate development of rural small industries and workshops and employment generation can resolve these problems. The main objective of this study is to propose small industries and workshops which are appropriate to the potentials of rural areas in rural areas of Ardestan county. To this end the views of 20 experts from wood industries were collected in a Delphi framework. The results indicated that the goals of sustainable rural industrialization, and prevention of raw material export have the highest and lowest importance according to the scores. Agricultural products relating to fruits and livestock have the first priority, and production of textiles, metal and stone have the last priority in the recommended industries of the area.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Industries/ Workshop Industries/ Rural Areas/ Agricultural Sector Development/ Ardestan (County of Iran)