عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌ها: مطالعه موردی تعاونی‌های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر، با هدف یافتن شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، بر مبنای عوامل مؤثر بر موفقیت، به­صورت توصیفی و پیمایشی - مقطعی، روی 220 نفر از اعضای تعاونی‌ها انجام گرفت. اطلاعات بر اساس پرسشنامه­ای­ روا و پایا جمع­آوری شد. یافته­های آزمون ویلکاکسون گویای تفاوت معنی­دار میانگین بین دو وضعیت است. بنابراین، بر اساس نیاز، فراهم­سازی زمینه ارتقای عواملی چند پیشنهاد می‌شود که به­ترتیب، عبارت­اند از: عوامل فرهنگی - اجتماعی: باور به فلسفه تعاون، ارتباط و استفاده از تجربیات تعاونی‌های دیگر، ارتقای دانش کاری، و ایجاد روحیه همکاری؛ عوامل شخصیتی: توانایی ابتکار، خطر­پذیری، روحیه کارآفرینی، علاقه و انگیزه کار تولیدی، و انعطاف­پذیری؛ عوامل آموزشی: مهارت­های ارتباطی کارآفرینی، عوامل فنی، نحوه همکاری، آشنایی با اصول تعاونی، کارورزی، اطلاع‌رسانی فناوری‌ها، و اطلاع­رسانی مهندسان؛ عوامل مدیریتی: مدیریت تولید و بازاریابی، توسعه منابع انسانی، پاسخ­گویی مدیر، مدیریت تهدیدها- فرصت­ها، توجه به نظرات جامعه، مهارت، تجربه و تحصیلات مدیرعامل، سازمان­دهی، و اقتدار؛ و عوامل اقتصادی: سرمایه‌گذاری بلندمدت، بازاریابی مناسب، تسهیل بهره­مندی اعتبارات، و مشارکت اقتصادی.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Success of Cooperatives in Iran: A Case Study of "Out-of-Season Products Cooperatives" in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Shohreh KARAMI
  • Hossein AGAHI
چکیده [English]

        The goal of the present study is to find the gap between the existing and desired situation on the basis of factors affecting the success of cooperatives. It is a descriptive, cross-section survey of 220 cooperative members. The results of Wilcoxon test indicated a significant difference between the two situations. To enhance the existing situation special attention should be paid to socio-cultural, personality, technical, management, training and economic factors. In addition, in each factor we should consider some issues as follows:   Socio-cultural factor: Belief in the philosophy of cooperation, communication with other cooperatives and using their experiences, enhancing the work knowledge, and generating the spirit of collaboration;   Personality factor: innovation ability, risk acceptance, entrepreneurship spirit, interest in and motivation for productive work, and flexibility;   Training factor: entrepreneurship communication skills, technical skills, collaborative skills, familiarizing with cooperative skills, internship, informing of new technologies, and informing the engineers;   Management factor: managing the production and marketing, human resource development, manager accountability, management of threats and opportunities, considering the community views, skills, experience and education of executive manager, organizing, and authority;   Economic factor: long term investment, appropriate marketing, facilitating the access to loans, and economic participation.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Cooperatives/ Success of Cooperatives/ Need Assessment/ Case Studies/ Kermanshah (Province of Iran)