پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ

نویسندگان

چکیده

امروزه، پایداری اقتصادی عاملی حیاتی در ماندگاری جمعیت روستایی شناخته می‌شود. در پژوهش حاضر، ناحیه مورد مطالعه با مشکلاتی همچون درآمد محدود و ناپایدار، عدم تنوع در فعالیت‌های اقتصادی، کمبود فرصت‌های اشتغال، گسترش فقر و بیکاری و به تبع آن، مهاجرت‌های روستایی، نرخ رشد منفی جمعیت، و فشار بر منابع اقتصادی محدود روستا مواجه است. با مطالعه ادبیات موضوعی، ابتدا به شناخت شاخص­های پایداری اقتصادی و نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد و سپس، بررسی و ارزیابی وضعیت پایداری اقتصادی و سطح­بندی روستاهای دهستان کوهین با بهره­گیری از فن بارومتر پایداری انجام پذیرفت. همچنین، رابطه پایداری اقتصادی با ویژگی­های فضایی- مکانی روستاها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشانگر آن است که از دیدگاه پایداری اقتصادی، دهستان کوهین در وضعیت متوسط به پایین است و بیش از 60  درصد روستاها  در وضعیت تقریباً ناپایدار قرار دارند. در پایان نیز در راستای پایداری اقتصادی، پیشنهاد متنوع­سازی فعالیت‌های اقتصادی روستاییان با تأکید بر بخش کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان از طریق فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی همچون صنایع دستی، فرآوری محصولات، و مشاغل خانگی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Sustainability and Its Relation to Spatial-Location Features in Iran: A Case Study of the Villages in Kouhin Subdistrict of Kaboudrahang County

نویسندگان [English]

  • Mojtaba GHADIRI MASOUM
  • Mohammad Mehdi ZIANOUSHIN
  • Mohammad Amin KHORASANI
چکیده [English]

         Economic sustainability is a crucial factor in the vitality of rural areas. The area under study is facing difficulties and constraints such as limited and unsustainable income, the lack of diversified economic activities, the lack of employment opportunities, expansion of poverty and unemployment and consequent rural migration, negative population growth rate and pressure on the village limited economic resources. The study examined and assessed the economic sustainability and categorized the villages of Kouhin subdistrict using the Barometer of Sustainability. Also the relationship between economic sustainability and spatial-location features of villages was examined. The results indicated that Koohin subdistrct's position is below the average from a sustainable economic perspective and more than 60% of villages are nearly unsustainable. To achieve economic sustainability, the study recommended the following: diversification of economic activities emphasizing agricultural sector, increasing the income of rural people from activities related to agriculture such as handicrafts, processing of agricultural products and domestic jobs.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sustainability/ Location Development/ Spatial Development/ Kouhin (Subdistrict in Iran)/ Kaboudrahang (County in Iran)/ Case Studies