نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی

نویسنده

چکیده

  هدف توسعه پایدار روستایی گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسل­های آتی اقشار آسیب­پذیر روستایی است و اکوتوریسم با ظرفیت­هایی که دارد، می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح شود. این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیلی SWOT می­کوشد نگاهی کاربردی به گردشگری داشته باشد. نتایج پژوهش نشانگر برتری نقاط قوت بر نقاط ضعف و برابری فرصت­ها و تهدیدهای اکوتوریسم است. برترین نقاط قوت، شامل افزایش اشتغال­زایی، کاهش فقر، و افزایش مشارکت روستاییان در برنامه­های توسعه؛ و برترین نقاط ضعف، عبارت از کالایی شدن فرهنگ، کمبود منابع، و عدم گرایش روستاییان به کشاورزی و دامپروری هستند. تأمین زیرساخت­های اساسی، و بهبود کیفیت خدمات عمومی، عمده­ترین فرصت­ها؛ و واگذاری حق بهره­برداری از منابع طبیعی به سودجویان، و نشت اقتصادی، مهم­ترین تهدیدات رشد اکوتوریسم در توسعه روستایی به حساب می­آیند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ecotourism in Sustainable Rural Development

نویسنده [English]

  • Niloufar HASHEMI
چکیده [English]

    Received: 23 May, 2010 Accepted: 30 August, 2010     Ecotourism with its potentials can be a major strategy in sustainable rural development which regards expanding opportunities and improving living conditions of the present and next generations of vulnerable people in rural communities as its main objectives. This paper attempted to have an applied examination of tourism with the help of SWOT method. The results showed the advantage of strengths over weaknesses, and the balance between opportunities and threats of ecotourism. The main strengths included: increase in employment, enhancing rural people participation in development programs, and poverty reduction. The most important weaknesses were: commodification of culture, resource scarcity, and the low tendency of rural people to farming and animal breeding. Provision of basic infrastructures, and improving the quality of public services were the main opportunities; and the delegation of the rights to exploit natural resources to self-interested people and economic leakages were among the main threats of the growth of ecotourism in rural development.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Rural Development/ Ecotourism/ Sustainable Development/ Tourism