راهبرد‌های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده

نویسندگان

چکیده

  خلاقیت و نوآوری از ارکان اصلی توسعه پایدار است. در همین راستا، از طریق کارآفرینی روستایی به­ویژه در بخش کشاورزی، می‌توان با شناسایی مزیت‌ها، محدودیت‌ها، ضعف‌ها و قوت‌های جوامع روستایی بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی مناسب، به توسعه اقتصادی روستایی در کنار سایر ابعاد کمک کرد؛ و بر این اساس، پرسش کلیدی عبارت است از آنکه «راهبردهای مناسب برای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستاِیی منطقه مورد مطالعه کدام­اند؟». بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و مطالعات میدانی به شیوه SWOT ، به ارائه راهبرد کانونی توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خدابنده می‌پردازد. نتایج نشان می­دهد که به دلیل توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها بالای منطقه، آستانه نوآوری و خلاقیت در بخش کشاورزی مناطق روستایی نیازمند بازنگری و ارائه سیاست‌های مناسب برای رفع محدودیت‌ها و استفاده از توان‌‌های موجود روستایی و کشاورزی است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for the Development of Agricultural Entrepreneurship in Iran\'s Rural Areas: A Case Study of Khodabandeh County

نویسندگان [English]

  • Abdorreza ROKNEDDIN EFTEKHARI
  • Hamdollah SOJASI GHIDARI
  • Seyyed Hassan RAZAVI
چکیده [English]

          Creativity and innovation are the main foundations of sustainable rural development. Among other contributing factors, rural entrepreneurship particularly in agricultural sector can assist rural economic development by identifying strengths, weaknesses, opportunities and threats of the sector and by strategic planning. The main question of the study is: what are the appropriate strategies for the development of agricultural entrepreneurship in rural areas under study? To answer this question this study used survey and SWOT methodology and presented a central strategy for the development of agricultural entrepreneurship in rural areas of Khodabandeh County. The results indicated that due to the high potential and capacity of the region the innovation and creativity thresholds in the agricultural sector of rural areas need reconsideration and representation of appropriate policies for the elimination of constraints and use of existing rural and agricultural potentials.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Entrepreneurship/ Rural Development/ Rural Areas/ Case Studies/ Khodabandeh (County in Iran)