حکمرانی و عملکرد کشاورزی

نویسندگان

چکیده

  هدف مطالعه حاضر عبارت است از تحلیل آماری ارتباط بین معرف­های حکمرانی و عملکرد بخش کشاورزی، و چگونگی تعاملات نهادی کشاورزان و دولت در هشت کشور ایران، هند، چین، کره­ جنوبی، ژاپن، انگلستان، ایتالیا و آلمان طی دوره 1996-2006 با تأکید بر تحلیل روند برخی از سیاست­های اقتصادی بخش کشاورزی ایران. به­طور کلی، بر اساس نتایج ضمنی پژوهش، بهره­گیری از نهاده­های سنتی و نوین تولید در کشورهای دارای سطوح بالاتر معرف­های حکمرانی مطلوب­تر است. در واقع، نتایج آماری بیانگر شکاف قابل توجه بین بهره­وری نیروی کار و عملکرد در هکتار کشورها با سطوح متفاوت نهادی است. تمرکز بر تحلیل روند سیاست­های بخش کشاورزی ایران نشان می­دهد که ضعف نهادهای حکمرانی به­ویژه پاسخ­گویی نهادهای مردمی، کیفیت مقررات و تنظیم روابط قانونی از عوامل مؤثر در عدم دستیابی کامل به بخش کشاورزی توسعه­یافته و با کارآیی بالاست .   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governance and Agriculture Performance

چکیده [English]

The objective of this study is to analyze statistically the relationship between governance indicators and agriculture performance, and the quality of institutional interactions between farmers and government in 8 selected countries, including Iran, during the period1996-2006 with especial emphasis on analyzing the trend of some economic policies of agricultural sector in Iran. In general, the results indicated that those countries with higher level of governance have utilized traditional and modern inputs more optimally. In fact, statistical results showed a considerable gap between labor productivity and performance per hectare in countries with different levels of governance. Concentrating on the trend analysis of agricultural sector showed that weakness of governance institutions particularly the participation of people institutions, the quality of regulations, and regulation of legal relations were among the effective factors that impede the achievement of development and significant efficiency in agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Sector/ Comparative Studies/ Economic Policies/ Agricultural Policies/ Productivity