بررسی موانع توسعه کسب وکارهای کشاورزی در استان گلستان

نویسندگان

چکیده

  پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی موانع توسعه کسب‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان به انجام رسید. اطلاعات مورد نیاز، بر اساس دوازده پرسش محوری، از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند با نمونه‌ای 43 نفره از کارآفرینان و مدیران کسب‌وکارهای کشاورزی به ­دست آمد. با تحلیل محتوای متن مصاحبه‌ها، 107 گویه نمایای موانع توسعه کسب‌وکارهای کشاورزی استخراج شد. فهرست کامل گویه‌ها، با عنایت به قرابت مفهومی، در قالب پنج طبقه موضوعی بدین شرح گروه­بندی شد: عوامل طبیعی، عوامل تولید، پیچیدگی ماهیت و فرایند توسعه کسب‌وکارهای کشاورزی، توسعه بازار کشاورزی، و بستر و فضای توسعه کسب‌وکارهای کشاورزی. مطابق یافته‌های تحقیق، موانع دارای بیشترین فراوانی عبارت­اند از: بروز خطرات طبیعی؛ کیفیت پایین نهاده‌های موجود در بازار؛ زمان‌بر بودن رسیدن به مرحله سودآوری؛ نوسان سیاست‌های دولت در بازار کشاورزی در ارتباط با واردات، صادرات، قیمت‌گذاری، و تنظیم بازار؛ و شرایط دشوار کسب اعتبارات.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Barriers to Development of Agro-enterprises in Golestan Province of Iran

چکیده [English]

This qualitative research was carried out to identify barriers to development of agro-enterprises. The required information was collected, based on the framework of research protocol and twelve leading questions, by a semi- structured interview and a sample of 43 entrepreneurs and managers of small agro-enterprises. The content of interviews were analyzed by content analysis technique and the results of this process was the extraction of 107 items representing the barriers to development of agro-enterprises. A complete list of items was categorized, in relation to their conceptual affinity, to five thematic classes as follows: natural factors; production factors; complexity of nature and process of agro-businesses; development of agricultural markets; and environment and context of agro-enterprises. The results indicated that the following barriers have the highest frequency: incidence of natural calamities; low quality of existing inputs in the markets; time lag between making the initial investment and profit realization; fluctuations in agricultural markets in relation to imports, exports, pricing policies, and market regulation; and difficult requirements to access bank credits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Employment/ Agricultural Development/ Agricultural Entrepreneurship/ Rural People Employment/ Golestan (Province of Iran)