چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار

نویسندگان

چکیده

  در کشور ما، از چند دهه پیش، ضرورت پرداختن به موضوع روستا و توسعه آن از سوی دولت احساس شده و در غالب موارد، به­صورت محور سیاست­های توسعه تلقی شده است. در شرایطی که قرن بیستم را پشت سر گذاشته­ایم، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش­های فراوان روبه­روست که در کنار مشکلات زیست- محیطی، توجه به نوعی توسعه به­نام «توسعه پایدار روستایی» را برمی­انگیزد. از این­رو، پژوهش حاضر با بهره­گیری از روش فراتحلیل به بررسی چالش­ها و مشکلات جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار می­پردازد. نتایج تحقیق نشان­دهنده وجود مشکلاتی عمده از این دست در کشور است، که از آن جمله­اند: برنامه­ریزی و مدیریت ضعیف دولتی، فقدان ساختاری مناسب برای مدیریت توسعه روستایی، عدم توجه به دانش بومی، عدم توجه به مشارکت­های مردمی و سرمایه اجتماعی، فقدان کشاورزی مکانیزه، عدم ارتقای بهره­وری از منابع پایه­ای تولید، ضعف در خدمات ترویج کشاورزی، ضعف در گردشگری روستایی، و عدم گسترش بخش­های نوین اقتصادی.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges Facing Iranian Rural Communities to Achieve Sustainable Development

چکیده [English]

Iranian government has been fully aware of the need to address rural areas and their development since the last few decades. The twentieth century finished and still rural development is facing several problems and challenges. This issue in association with environmental problems directs the attention to a type of development called sustainable rural development. This study used meta analysis to examine the challenges and problems of rural communities in Iran to achieve sustainable development. The results indicated that problems such as weak government management and planning, the lack of appropriate structure for rural development management, inadequate acknowledgment of indigenous knowledge, insufficient attention to people participation and social capital, absence of agricultural mechanization, lack of improved productivity of basic production resources, shortage of agricultural extension services, poor quality of rural tourism, and unexpanded modern economic sectors are the main barriers to institutionalize sustainable rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Rural Development/ Sustainable Development/ Rural Communities/ Rural Development