پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی در کردستان ایران بعد از انقلاب اسلامی‏: ‏مطالعه موردی منطقه اورامان ژاوَرو

نویسندگان

چکیده

  مطالعه حاضر، با استفاده از رویکرد نوسازی و با تأکید بر نظریه اسملسر، به مطالعه پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی در منطقه اورامان ژاورو بعد از انقلاب اسلامی‏ می‏پردازد. روش ­شناسی مطالعه حاضر کیفی است؛ از روش مردم‏نگاری میدانی برای انجام عملیات میدانی و از روش تحلیل موضوعی برای تحلیل داده‏ها استفاده می­شود. یافته‏ها‏ی پژوهش عبارت­اند از: افول کشاورزی و دامداری، مکانیزاسیون نسبی امور کشاورزی، تقابل ‏قوم و خویش­گرایی و شایسته­سالاری، فقرگریزی، تضعیف ارزش‏های سنتی، نهادمندی دانش، تضعیف فعالیت‏های اقتصادی مولد، هسته‏ای ‏شدن‏ خانواده و افقی‏شدن ساختار قدرت، تحرک اجتماعی اکتسابی، و افزایش مهاجرت‏های کاری. مقوله نهایی بررسی نیز «توسعه ناموزون» است. بر اساس مطالعه حاضر، گرچه اورامان ژاورو برخی عناصر توسعه را تجربه کرده، اما پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی اورامان ژاورو بسیار ناموزون به نظر می‏رسد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Socio-economic Development in Iranian Kurdistan over the Post-Islamic Revolution Period: A Case Study of Ouraman-e Javaro Region

چکیده [English]

   The present study applied modernization approach, emphasizing on Smelser’s theory, to study the consequences of socio-economic development in Iranian Kurdistan after the Islamic revolution. The study used qualitative methodology, field ethnography and subject analysis to analyze the data. The study findings mentioned the decline of agriculture and livestock, relative mechanization of agriculture, conflict between kinship loyalty and meritocracy, poverty aversion, weakening of traditions, knowledge institutionalization, decline of productive economic activities, nuclearization of family, horizontalization of power structure, achieved social mobility, and increase in work migration as socio-economic consequences of development. The final discussed subject in the present study is unbalanced development. In spite of the fact that the region has experienced some elements of development, the socio-economic development consequences of the area looks very unbalanced.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio
  • economic Development/ Development Consequences/ Ethnography/ Kurdistan (Province of Iran)/ Ouraman
  • e Javaro (Region)