تجربه دهیاری‌ها، موانع توفیق و کارکردهای آنها: مطالعه موردی دهیاری‌های شهرستان سلسله در استان لرستان

نویسندگان

چکیده

  دهیاری‌ها به علت تازگی در بنیان، دارای مشکلات مختلفی هستند که پرداختن به این مشکلات و آگاهی از آنها موجب کارآیی بیشتر و خدمت­رسانی بهتر این نهاد می­شود. پژوهش حاضر در صدد بررسی موانع توفیق دهیاری‌ها بوده است. این پژوهش از نوع تحقیق پیمایشی است و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به جمع­آوری اطلاعات پرداخته است. جامعه آماری از کلیه دهیاران شهرستان سلسله در استان لرستان تشکیل شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که از میان متغیرهای مورد بحث، متغیر موانع و مشکلات اجرایی و پشتیبانی بیشترین تأثیر را در عدم توفیق دهیاری­ها دارد و مشکلات مالی، اجتماعی، مشکلات مربوط به شخص دهیار و مشکلات قانونی در رده­های بعد قرار دارند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Village Assistance Office Experiences, Functions and Barriers to Success: A Case Study of Selseleh County in Iran

چکیده [English]

Due to their recent formation, Village Assistance Offices (VAOs) face different problems. Awareness of and attempts to solve these problems can help this new organization and raise its efficiency. This study is an attempt to examine the barriers to the success of VAOs. This study is a survey research. It uses questionnaires to collect data. The statistical population consists of all the village assistance officers in Selseleh county in Lorestan province. The findings of the study show that among different variables these are the most important that cause the failure of VAOs: executive problems and barriers, financial problems, social problems, personal problems and legal problems respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Management/ Village Assistance Offices (VAOs)/ Selseleh (County in Iran)