عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی: مطالعه موردی پروژه بین­المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی

نویسندگان

چکیده

    در این مقاله عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی که در چارچوب پروژه بین­المللی ترسیب کربن تشکیل شده­اند، بررسی می­شود. حجم نمونه 198 عضو را در منطقه حسین­آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی در بر می­گیرد. نتایج نشان می­دهد که احتمال عضویت در این گروه­ها با افزایش سطح هزینه­های سالانه خانوار، در میان افراد بدون همسر، و ساکنان دائمی منطقه و نیز افراد فاقد شغل فرعی افزایش می­یابد. این درحالی است که با افزایش سطح تحصیلات همسر و سطح درآمد سالانه خانوار، احتمال عضویت در گروه­های توسعه روستایی کاهش می­یابد. با توجه به یافته­ها، پیشنهاد ه ایی برای بهبود عملکرد این نوع گروه­ها ارائه می­شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Rural People Participation in Rural Development Groups: A Case Study of Carbon Sequestration Project in South Khorasan Province of Iran

چکیده [English]

This study examines factors affecting rural people participation in rural development groups formed in international carbon sequestration project in South Khorasan Province. The sample size includes 198 members in Hosseinabad Ghinab region in Sarbisheh County. The most effective factors include marital status, type of residency, spouse’s level of education, annual household expenditures, annual household income, having second job. In other words the probability of membership in group increases directly with the increase in annual household expenditure, singleness, permanent residency and the lack of second job. It declines with a rise in spouse’s level of education and annual household income. Based on the results some recommendations are offered to improve the performance of these groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Participation/ Rural Development/ Carbon Sequestration/ Hosseinabad Ghinab (Region in Iran)/ Sarbisheh (County in Iran)/ South Khorasan (Province in Iran)