تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی زنان روستایی

نویسندگان

چکیده

  با توجه به اهمیت توسعه پایدار در روستاها و وضعیت ایران، افزایش مهارت­های زنان روستایی می­تواند نقش مهمی در ارتقای وضعیت روستاها داشته باشد. فناوری اطلاعات به دلیل تعدد نقش­هایی که در رویکرد توسعه دارد و با ایجاد شبکه گسترده­ای که به ایفای این نقش­ها می­پردازد، می­تواند سبب توانمندسازی و تأثیرگذاری آگاهانه بر زنان گردد. در این تحقیق رابطه میان توانمندی زنان روستایی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستای شاپورآباد در استان اصفهان در سال 1389 با شیوه تحلیلی- توصیفی بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 317 نفر از زنان با سواد با سن بالای 15 سال است که از طریق نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده­اند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که در ابعاد بررسی شده، زنان در سطوح بالای استفاده از فناوری، از توانمندی بیشتری برخوردارند .    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Information and Communication Technology on Empowerment of Rural Women

چکیده [English]

Enhancement of rural women’s skills can play an important role in improving the conditions of rural areas. Information technology can play different roles in development approach and has an extensive network that can aid the performance of its roles. It can affect rural women’s awareness and empowerment process. This study is a descriptive analytical attempt in 2010 to examine the relationship between the empowerment of rural women and the use of information and communication technology in Shapoorabad village in Isfahan province. The statistical population includes 317 literate women over the age of 15; and the sample size is selected randomly. The results indicate that the higher use of information technology is associated with the higher level of empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology/ Rural Women/ Empowerment/ Shapoorabad (Village)/ Barkhar and Meimeh (County in Iran)