میزان توسعه‌یافتگی در دهستان‌های شهرستان مریوان: مطالعه موردی بخش مرکزی*

نویسندگان

چکیده

مراکز خدمات­رسانی در ارائه امکانات و خدمات مورد نیاز روستاهای زیر نفوذ خود نقشی بسیار پراهمیت دارند، چرا که مراکز روستایی پایگاهی برای ایجاد تحرک و میل به زیستن در نواحی روستایی تلقی می‌شوند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعه آماری آن را کارکنان مراکز دهستان­ها تشکیل می­دهند. برای دستیابی به نتایج مورد نظر، نوزده شاخص جمعیتی بررسی می­شوند، که عبارت­اند از: سواد؛ بیکاران و شاغلان؛ اماکن مسکونی، آموزشی- فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اداری؛ خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز؛ مراکز بهداشتی و درمانی؛ ارتباطات؛ و بازرگانی. برای تعیین درجه توسعه­یافتگی دهستان­های مریوان، از روش­های مقادیر استاندارد z و کارکردی نوع دوم بهره­گیری می­شود. نتایج نشان می‌دهدکه بخش مرکزی در قالب مطالعه موردی در رتبه نخست در میان دیگر بخش‌های شهرستان مریوان قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Level of Development in Subdistricts of Marivan County:

چکیده [English]

Rural service centers play an important role in the provision of required services to villages under their coverage. These are the place for generating mobility and tendency to live in rural areas. The study is descriptive and analytical, and statistical population consists of the staff of subdistricts' centers. The study examines 19 demographic indicators including literacy, employment and unemployment, residential, cultural-educational, religious, political and administrative places, and infrastructural services. The second type functional approach and z score are used. The results show that the Central District is ranked first among Marivan county Districts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development/ Standardized Model/ Functional Model/ Central District (of Marivan County)/ Marivan (County in Iran)