کلیدواژه‌ها = توسعة پایدار
تعداد مقالات: 5
2. کاربرد فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی در تحلیل نظام‏های کشاورزی: مطالعة موردی شهرستان شوشتر

دوره 21، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

غلامرضا مرداسی؛ مسعود یزدان‏پناه؛ معصومه فروزانی؛ مسعود برادران