نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی استان قم

نویسندگان

چکیده

 خرد بودن اراضی، مصرف بی‌رویه نهاده‌ها، مکانیزاسیون نامناسب، روش­های آبیاری سنتی، و عملکرد کم از چالش­های مهم بخش کشاورزی به­شمار می­روند. شرکت­های تعاونی تولید کشاورزی از جمله تشکل­هایی است که در صورت مدیریت صحیح­، می‌تواند نقشی مهم در حل این مسائل داشته باشد. تحقیق حاضر نقش شرکت­های تعاونی تولید در توسعه کشاورزی استان قم را با استفاده از رگرسیون چندگانه بررسی می­کند. جامعه آماری تحقیق شامل ارکان تعاونی­های تولید استان قم است (102 نفر). اطلاعات در قالب پرسشنامه به‌صورت سرشماری و پیمایشی جمع‌آوری شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای «توجه به محیط زیست»، «توزیع بهتر امکانات و منابع در بین اعضا»، «به‌کارگیری ابزارآلات نوین کشاورزی»، و «اصلاح و بهبود رویه‌ها و سیاست­های تعاونی» تأثیر معنی‌داری بر توسعه کشاورزی استان قم دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Rural Production Cooperatives in Agricultural Development in Qom Province of Iran

چکیده [English]

 Small lands, excessive use of inputs, inappropriate
mechanization, traditional irrigation, and low performance are among the main
challenges in agricultural sector. Agricultural production cooperatives in the
presence of proper management can play an important role in solving these problems.
This study aimed at investigating the role of agricultural production
cooperatives in the agricultural development of Qom province of Iran. The statistical
population included main members of the production cooperatives in the province
(102 people). The information was gathered through questionnaires in survey and
headcount manners. The results of multiple regression showed that the variables
including "attention to environment", "proper distribution of
facilities and resources among the members", "application of modern
agricultural machineries and equipments", and "revision and
improvement of cooperative's policies" were the most effective factors in
developing the agriculture of the province.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Production Cooperatives
  • agricultural development
  • Qom (Province)