توان‌سنجی توسعه کشاورزی در حوضه آبخیز دشت الشتر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

نویسندگان

تهران،ایران

چکیده

  در مطالعات محیطی، مهم‌ترین راه نیل به توسعه مبتنی بر علم و شناخت علمی محیط توجه اصولی به توان‌ها، ارزیابی توان‌های محیطی و بالاخره، استفاده همه‌جانبه و منطقی از سرزمین است. در این خصوص، توسعه کشاورزی ارتباطی تنگاتنگ با محیط و منابع محیطی دارد. در پژوهش حاضر، به ارزیابی توان‌های محیطی حوضه آبخیز الشتر برای توسعه بخش کشاورزی، بر اساس رهیافت تحلیل سیستمی پرداخته شد. در فرایند انجام مطالعه، ابتدا با اتکا به بررسی و شناخت­ توان‌های محیطی، منابع بوم‌شناختی شناسایی و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS )، این اطلاعات تجزیه‌وتحلیل، جمع‌بندی، تلفیق و در نهایت، به‌صورت لایه‌های اطلاعاتی تهیه شد. در ادامه، با استخراج واحدهای بوم‌شناختی و سنجش آنها با معیار­های بوم‌شناختی، توان­ها و استعداد­های بالقوه برآورد و در پایان، اولویت بین کاربری‌های مجاز تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر، 86/32 درصد از سطح حوضه آبخیز الشتر فاقد توان کشاورزی و مرتع‌داری و 14/67 درصد دارای این توان است؛ در این میان، 06/25 درصد دارای توان 2 تا 4 کشاورزی و 24/41 درصد نیز دارای توان 1 تا 3 مرتع‌داری است؛ به دیگر سخن، بر اساس راهنمای مطالعات بوم‌شناختی مرکز ملی آمایش سرزمین، حوضه آبخیز الشتر شرایط مناسب برای انجام فعالیت‌های مستمر و ممتد کشاورزی، دیم‌کاری، باغداری و دامداری را دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Agricultural Development in the Catchment of Alashtar Plain Using Geographical Information System (GIS)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba PALOUJ
  • Mohammad HASELI
چکیده [English]

  Received: 2 February, 2017 Accepted: 30 May, 2017   In environmental studies, the main way to achieve a science-based development relying on a scientific understanding of environment is a precise attention to potentials, evaluation of the environmental potentials and finally, logical and total use of lands. In this regard, agricultural development is closely related to the environmental resources. This study aimed at assessing the environmental potentials and ecological sources of agricultural development in the catchment of Alashtar plain by using Geographical Information System (GIS). For this purpose, first, the ecological resources were identified within some informstion which were subsequently analyzed, pluralized and synthesized and finally, appropriated as information layers. Moreover, by extracting the ecological units and measuring them through the ecological criteria, the concerned potentials were estimated. Finally, the priorities with the allowed uses were determined. The study results showed that presently, 32.86 percent of the Aleshtar catchment lacked the agricultural and ranging potentials; however, 25.06 percent namely one-third of the catchment had the 'potential of two to four' for agriculture and 41.24 percent had the 'potential of one to three' for ranging. In other words, the Aleshtar catchment has an appropriate condition for ongoing activities of agriculture, dry framing, gardening and livestock.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Agricultural Development
  • Assessment
  • Geography Information System (GIS)
  • Aleshtar Plain (Catchment)
  • Iran