توسعه روستایی از درون: رویکرد قالیبافان در روستاهای کاشان؛ کامیابی‌ها و ناکامی‌ها

نویسنده

چکیده

  برقراری ارتباط بین « مذهب» و « کار» در جامعه ایران، اهمیت بسیار دارد. جامعه ایران واجد بسیاری از خصایص دینی است و می‌توان ویژگی‌هایی را که در ارتباط با پدیده کار است، استخراج نمود.   ماکس وبر (1)، جامعه‌شناس آلمانی اظهار می‌دارد که نوع « اخلاق کار» که در میان پروتستان‌ها وجود دارد ، در سایر ادیان و از جمله در اسلام غایب است.   این مقاله از طریق مطالعه میدانی، سعی در نشان دادن این خصیصه دارد که آموزه‌های دینی، فرد مؤمن را به کسب معیشت خویش ترغیب می‌کنند. در حقیقت، درک جماعات انسانی، مستلزم استخراج خصلت‌های فرهنگی آنان است. از آنجا که هر جامعه، انواعی از نقش‌ها، پایگاه‌ها و نهادها را در خود جای داده است، آغاز هر گونه بررسی یا طرح هر پیشنهاد، مستلزم مطالعه و دقت در این عناصر و فهم روابط موجود در بین آنهاست. عناصر فرهنگی در حیات اجتماعی و اقتصادی، نقش مهمی ایفا می‌کنند.   می‌توان ملاحظه نمود که در شهر کاشان و روستاهای اطراف، پدیده مذهب اهمیت حیاتی در زندگی ساکنان دارد. این عنصر، قوت لازم را به مردم و از جمله قالیبافان، اعطاء می‌کند. ساکنان روستایی که نقش‌ها و نهادهای مذهبی آن برجسته است در فعالیت اقتـصادی خود نیز توفیق یافته‌اند؛ اما در روستایی که وجود نهادهای مذهبی، چندان قابل تشخیص نیستند قالی‌های بافته شده نیز کیفیت مطلوب را ندارند و به قیمت ارزان به فروش می‌رسند!   جامعه در صورتی قابلیت شکوفایی را به دست می‌آورد که صفات فرهنگی‌اش به شیوه‌ای معقول و فارغ از دخالت‌های نادرست، مورد توجه قرار گیرند. پدیده مذهب به عنوان بخشی نیرومند می‌تواند از درون، توسعه اجتماعی را پشتیبانی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural Development from Within Carpet-Weavers Approaches of Kashan County Villages; Sucesses and Failures

چکیده [English]

It would be of a particular importance to establish a relationship between "religion" and "labor" in Iranian society. It might be revealed that the Iranian socity would definitely have lots of religious features; it would be even more interesting, however, to extract these religious features in their relations to "labor" phenomenon. German sociologist Max Weber argues that the kind of "work ethics"existing among the Protestants is absent in other religions including Islam. Through a field study, this paper tries to illustrate the features indicating a faithful person tends to be encouraged by religious learnings to earn his/her living. Indeed, an understanding of human communities involves an extraction of cultural attributes. Since every society consists of certain types of roles, statuses, and institutions, starting any study or presenting any suggestions require a study and reflection on these elements as well as understanding their existing relationship. It could be realized that the "religion" phenomenon has a crucial importance in the lives of residents in Kashan county and its nearby villages. This element renders a required power to the people, including carpet-weavers. In a village where the religious roles and institutions are prominent, the residents have succeeded in their economic activities too; in contrast, where the religious institutions are less distinguishable, weaved carpets are sold cheap. A society will be prosperous if its cultural attributes are reasonably noticed without any adverse intervention. The "religion" phenomenon, as a powerful component of the society , can support social development from within.