کلیدواژه‌ها = فارس (استان)
تعداد مقالات: 8
2. بررسی فقر اقتصادی عشایر اسکان‌یافته استان فارس و تعیین عوامل مؤثر بر آن

دوره 19، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 101-119

دادگر محمدی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ غلام‏رضا چابکرو


4. عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-111

حسین خوشبخت؛ هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ یاسر محمدی