کلیدواژه‌ها = نگرش/ یکپارچه­سازی اراضی/ آموزش کشاورزان/ مطالعة موردی/ گلبلاغ (سد)/ بیجار (شهرستان)
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه‌سازی اراضی:

دوره 16، شماره 1، بهار 1392

عنایت عباسی؛ احمد باسامی؛ همایون فرهادیان