نویسنده = علی اسدی
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز

دوره 23، شماره 1، بهار 1399، صفحه 151-173

10.30490/rvt.2020.253712.0

حسن خدایی استیار؛ علی اسدی؛ فریده امانی


3. تحلیل اثرات اجرای طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی در استان لرستان

دوره 17، شماره 1، بهار 1393، صفحه 111-126

فرشته کربلایی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی


4. واکاوی میزان نیاز به سیاست‌های کشاورزی پایدار : مطالعه موردی دیدگاه‌ متخصصان و کارشناسان استان همدان

دوره 17، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-156

کریم نادری مهدیی؛ سیدمحمود حسینی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی


5. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در روند بازسازی روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم

دوره 15، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-62

امید شریفی؛ سیدمحمود حسینی؛ علی اسدی


6. مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 51-68

آرزو مختاری حصاری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ زهرا زارعی دستگردی


8. تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-25

کریم نادری مهدیی؛ خلیل کلانتری؛ سیدمحمود حسینی؛ علی اسدی


9. عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 21-38

زینب حیدرپورتوتکله؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی


10. نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 99-130

ابوالقاسم شریف زاده؛ سیدمحمود حسینی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی


11. تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 153-170

طهماسب مقصودی؛ هوشنگ ایروانی؛ حمید موحدمحمدی؛ علی اسدی