نویسنده = غلامرضا پزشکی راد
تعداد مقالات: 5
1. نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان خلیل­آباد خراسان رضوی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 101-120

مریم تاجری مقدم؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مهدی فتحی مقدم


2. چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار

دوره 13، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 97-128

سعید فعلی؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ آرزو میرزایی


4. عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 123-141

سعید فعلی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری؛ مسیب بقایی