نویسنده = علی اکبر سروری
تعداد مقالات: 3
1. نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 23-37

محمود دانشورکاخکی؛ حسن عاقل؛ حکیمه هاتف؛ علی اکبر سروری


2. برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 51-66

محمود دانشورکاخکی؛ مهدی عمرانیان خراسانی؛ حکیمه هاتف؛ علی اکبر سروری