نویسنده = محمود دانشورکاخکی
تعداد مقالات: 8
1. شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران

دوره 23، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 27-49

10.30490/rvt.2020.337215.1168

محمدمهدی فارسی علی‌آبادی؛ محمود دانشورکاخکی؛ محمود صبوحی صابونی؛ آرش دوراندیش؛ حمید آماده


2. بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 89-111

10.30490/rvt.2020.328012.1147

سمانه ایروانی؛ محمود دانشورکاخکی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی


3. نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام

دوره 22، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 125-154

10.30490/rvt.2020.271475.1030

علیرضا ثانی حیدری؛ محمود دانشورکاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود صبوحی صابونی


4. نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 23-37

محمود دانشورکاخکی؛ حسن عاقل؛ حکیمه هاتف؛ علی اکبر سروری


5. برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 135-154

محمود دانشورکاخکی؛ سمانه سادات همراز؛ میلاد جلیلی


6. بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362

دوره 8، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 1-18

محمود دانشورکاخکی؛ سیاوش دهقانیان؛ محمدحسین کریم؛ سحر سلطانی


7. برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 51-66

محمود دانشورکاخکی؛ مهدی عمرانیان خراسانی؛ حکیمه هاتف؛ علی اکبر سروری