نویسنده = علیرضا کرباسی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل انتخاب سیاست­های مختلف یارانه کود بر اساس دید­گاه گندم­کاران منطقه سیستان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 123-142

پریناز جانسوز؛ علیرضا کرباسی؛ علی سردار شهرکی


3. کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 15، شماره 1، بهار 1391، صفحه 65-84

مهدی اسفندیاری؛ مرتضی یعقوبی؛ وحید شهابی نژاد؛ علیرضا کرباسی


4. بررسی ارتباط وام با کارایی فنی زارعان در استان سیستان و بلوچستان

دوره 8، شماره 1، بهار 1384، صفحه 29-54

محمود هاشمی تبار؛ علیرضا کرباسی؛ احمد اکبری