نویسنده = عنایت عباسی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثرات مختلف گردشگری در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان رامسر

دوره 19، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-52

همایون فرهادیان؛ معصومه فاضل ساعتچی؛ عنایت عباسی؛ فرهاد خسروانی


2. نقش شرکت‌های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 39-63

مهدی ناصری؛ همایون فرهادیان؛ عنایت عباسی؛ فرهاد خسروانی


3. بررسی ویژگی‌های آموزش‌های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 111-131

لطیف محمد زاده؛ حسن صدیقی؛ عنایت عباسی


4. تحلیل اثرات طرح یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی پایین­دست سد گلبلاغ، شهرستان بیجار

دوره 17، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 143-164

عنایت عباسی؛ احمد باسامی؛ همایون فرهادیان


5. تحلیل مشارکت اعضای شوراهای اسلامی در مدیریت روستا: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشمر

دوره 17، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-35

همایون فرهادیان؛ مریم تاجری مقدم؛ عنایت عباسی


6. عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه‌سازی اراضی:

دوره 16، شماره 1، بهار 1392

عنایت عباسی؛ احمد باسامی؛ همایون فرهادیان