نویسنده = حسین شعبانعلی فمی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامداری: مطالعه موردی شهرستان چاراویماق

دوره 21، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-73

علی شمس؛ نازیلا نبی زاده؛ حسین شعبانعلی فمی


2. تحلیل تحولات سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی شهرستان زنجان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-106

محمد بادسار؛ سهیلا فتحی؛ روح اله رضایی؛ حسین شعبانعلی فمی


3. عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-111

حسین خوشبخت؛ هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ یاسر محمدی


4. نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان خلیل­آباد خراسان رضوی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 101-120

مریم تاجری مقدم؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مهدی فتحی مقدم


5. بررسی نگرش جوانان ‌روستایی شهرستان گنبدکاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 115-136

سارا مخت؛ اصغر باقری؛ حسین شعبانعلی فمی


6. مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 51-68

آرزو مختاری حصاری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ زهرا زارعی دستگردی


8. تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آب رسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 73-92

زهرا زارعی دستگردی؛ هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ آرزو مختاری حصاری


9. عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 21-38

زینب حیدرپورتوتکله؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی


10. عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 87-108

شهلا چوبچیان؛ خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی