نویسنده = سعید فعلی
تعداد مقالات: 6
1. عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه‌سازی اراضی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-18

امیر احمدپور؛ سعید فعلی؛ شهره سلطانی


2. عوامل مؤثر بر استفاده زنان شالی‌کار مازندران از منابع اطلاعاتی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 147-164

امیر احمدپور؛ سعید فعلی؛ شهره سلطانی


3. تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 21-39

سعید فعلی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی؛ اسماعیل شهبازی؛ سیدجواد قریشی ابهری


4. چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار

دوره 13، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 97-128

سعید فعلی؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ آرزو میرزایی


5. عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 123-141

سعید فعلی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری؛ مسیب بقایی