نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان شرقی (استان) خانه‌های دوم و نقش آنها در دگرگونی ساختار کارکردی روستاهای حوزه نفوذ کلان شهرها: مطالعه موردی روستاهای هروی، حاج عبدال و دیزج لیلی‌خانی، دره لیقوان استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 1-15]
 • آزمون ویلکاکسون ارزیابی تأثیر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی در واحدهای بهره‌برداری مشاع: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 69-91]

ا

 • اثربخشی بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 111-134]
 • ایران محاسبه حداقل معیشت خانوارهای روستایی ایران: 1392-1368 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 121-141]
 • ارتباطات بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 123-143]
 • ارتباطات انسانی بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 123-143]
 • اسلام‏آباد غرب (شهرستان) تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 25-49]
 • اعتبارات بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 147-169]
 • ایلام (استان) نقش محصولات فرعی جنگلی و مرتعی در معیشت روستاییان: مطالعه موردی بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران، استان ایلام [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]
 • الگوی دومرحله‌ای هکمن عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 23-46]
 • امنیت غذایی تعیین سبد بهینه غذایی گروه‌های مختلف درآمدی در مناطق روستایی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی وزنی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 77-101]
 • امنیت غذایی سنجش ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان: مطالعه موردی دهستان بستان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 73-94]

ب

 • بانک کشاورزی بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 147-169]
 • برنامه‌ریزی آرمانی تعیین سبد بهینه غذایی گروه‌های مختلف درآمدی در مناطق روستایی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی وزنی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 77-101]
 • برنامه‌ریزی ناحیه‌ای ارزیابی و مقایسه سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی و شهری از دیدگاه ساکنان محلی: مطالعه موردی شهرستان مینودشت [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]
 • بستان (دهستان) سنجش ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان: مطالعه موردی دهستان بستان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 73-94]
 • بهره‌برداری نقش محصولات فرعی جنگلی و مرتعی در معیشت روستاییان: مطالعه موردی بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران، استان ایلام [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]

پ

 • پایداری اجتماعی سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 145-170]
 • پایداری روستایی سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 145-170]
 • پایداری زیست‌محیطی سنجش پایداری زیست ‏محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 85-110]

ت

 • تحلیل سلسله‌مراتبی توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستاهای کلان شهر مشهد [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • تحلیل سوات نقش طبیعت‌گردی در توسعه پایدار روستای دره مرادبیگ همدان با استفاده از مدل تحلیل سوات (SWOT) [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 1-21]
 • تحلیل شبکه‌ای ترسیم و تحلیل شبکه‌های ارتباطی میان ذی‌نفعان صیادی و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای سلخ، جزیره قشم [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • تحلیل عاملی بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 147-169]
 • تعامل و همبستگی اجتماعی سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 17-41]
 • تعاونی مشاع ارزیابی تأثیر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی در واحدهای بهره‌برداری مشاع: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 69-91]
 • تهران (استان) بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 147-169]
 • تهران (شهرستان) واکاوی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 43-64]
 • توان‌سنجی توان‌سنجی توسعه کشاورزی در حوضه آبخیز دشت الشتر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 123-146]
 • توسعه ارزیابی و مقایسه سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی و شهری از دیدگاه ساکنان محلی: مطالعه موردی شهرستان مینودشت [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]
 • توسعه اقتصادی بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 147-169]
 • توسعه پایدار نقش طبیعت‌گردی در توسعه پایدار روستای دره مرادبیگ همدان با استفاده از مدل تحلیل سوات (SWOT) [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 1-21]
 • توسعه پایدار کاربرد شیوه تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل پایداری سکونتگاه‌های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بناب [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 93-121]
 • توسعه روستایی توان‌سنجی توسعه کشاورزی در حوضه آبخیز دشت الشتر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 123-146]
 • توسعه روستایی بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 147-169]
 • توسعه روستایی تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 29-47]
 • توسعه کارآفرینی توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستاهای کلان شهر مشهد [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • توسعه کشاورزی توان‌سنجی توسعه کشاورزی در حوضه آبخیز دشت الشتر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 123-146]
 • توسعه گردشگری روستایی ترسیم و تحلیل شبکه‌های ارتباطی میان ذی‌نفعان صیادی و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای سلخ، جزیره قشم [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]

ج

 • جازموریان (تالاب) عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 23-46]

ح

 • حداقل معیشت محاسبه حداقل معیشت خانوارهای روستایی ایران: 1392-1368 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 121-141]
 • حوضه آبخیز دشت الشتر توان‌سنجی توسعه کشاورزی در حوضه آبخیز دشت الشتر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 123-146]

خ

 • خانه‌های دوم خانه‌های دوم و نقش آنها در دگرگونی ساختار کارکردی روستاهای حوزه نفوذ کلان شهرها: مطالعه موردی روستاهای هروی، حاج عبدال و دیزج لیلی‌خانی، دره لیقوان استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 1-15]
 • خانوار سنجش ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان: مطالعه موردی دهستان بستان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 73-94]
 • خانوارهای روستایی محاسبه حداقل معیشت خانوارهای روستایی ایران: 1392-1368 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 121-141]
 • خراسان رضوی (استان) بررسی قابلیت‌های گردشگری روستایی در استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • خراسان رضوی (استان) بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 111-134]
 • خشکسالی ارزیابی تأثیر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی در واحدهای بهره‌برداری مشاع: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 69-91]
 • خط فقر محاسبه حداقل معیشت خانوارهای روستایی ایران: 1392-1368 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 121-141]
 • خوزستان (استان) سنجش ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان: مطالعه موردی دهستان بستان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 73-94]

د

 • دره مرادبیگ (روستا) نقش طبیعت‌گردی در توسعه پایدار روستای دره مرادبیگ همدان با استفاده از مدل تحلیل سوات (SWOT) [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 1-21]
 • دهیاری بررسی مؤلفه­ های تأثیرگذار بر عملکرد دهیاران نواحی روستایی شهرستان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 103-122]
 • دهلران (شهرستان) نقش محصولات فرعی جنگلی و مرتعی در معیشت روستاییان: مطالعه موردی بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران، استان ایلام [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]

ذ

 • ذی‌نفعان صیادی ترسیم و تحلیل شبکه‌های ارتباطی میان ذی‌نفعان صیادی و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای سلخ، جزیره قشم [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]

ر

 • راهبرد نقش طبیعت‌گردی در توسعه پایدار روستای دره مرادبیگ همدان با استفاده از مدل تحلیل سوات (SWOT) [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 1-21]
 • راهبرد تهاجمی بررسی قابلیت‌های گردشگری روستایی در استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • رشت (شهرستان) سنجش پایداری زیست ‏محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 85-110]
 • رضایت‏مندی سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 17-41]
 • روستا بررسی ایجاد شهر کوچک و تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های روستاهای حریم: مطالعه موردی شهر فردوسیه، بخش مرکزی شهرستان شهریار [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 49-71]
 • روستاهای پیراشهری تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 65-83]
 • روستاهای حوزه نفوذ خانه‌های دوم و نقش آنها در دگرگونی ساختار کارکردی روستاهای حوزه نفوذ کلان شهرها: مطالعه موردی روستاهای هروی، حاج عبدال و دیزج لیلی‌خانی، دره لیقوان استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 1-15]
 • روستاهای مشهد توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستاهای کلان شهر مشهد [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • روش دلفی فازی سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 145-170]
 • روغن‌کشی زیتون تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 29-47]

ز

 • زیتون‌کاری تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 29-47]
 • زرین‌آباد (بخش) نقش محصولات فرعی جنگلی و مرتعی در معیشت روستاییان: مطالعه موردی بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران، استان ایلام [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]
 • زنان روستایی تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 25-49]
 • زنان روستایی تأثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سبک زندگی زنان روستایی: مطالعه موردی روستای قرن‌آباد شهرستان گرگان [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 135-158]

س

 • ساختارهای کارکردی خانه‌های دوم و نقش آنها در دگرگونی ساختار کارکردی روستاهای حوزه نفوذ کلان شهرها: مطالعه موردی روستاهای هروی، حاج عبدال و دیزج لیلی‌خانی، دره لیقوان استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 1-15]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی توان‌سنجی توسعه کشاورزی در حوضه آبخیز دشت الشتر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 123-146]
 • سبد بهینه غذایی تعیین سبد بهینه غذایی گروه‌های مختلف درآمدی در مناطق روستایی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی وزنی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 77-101]
 • سبک زندگی تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 25-49]
 • سبک زندگی تأثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سبک زندگی زنان روستایی: مطالعه موردی روستای قرن‌آباد شهرستان گرگان [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 135-158]
 • سدسازی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 23-46]
 • سراوان (دهستان) سنجش پایداری زیست ‏محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 85-110]
 • سربازان سازندگی بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 123-143]
 • سرمایه اجتماعی سنجش ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان: مطالعه موردی دهستان بستان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 73-94]
 • سکونتگاه بررسی ایجاد شهر کوچک و تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های روستاهای حریم: مطالعه موردی شهر فردوسیه، بخش مرکزی شهرستان شهریار [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 49-71]
 • سکونتگاه‌های روستایی کاربرد شیوه تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل پایداری سکونتگاه‌های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بناب [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 93-121]
 • سکونتگاه‌های روستایی و شهری ارزیابی و مقایسه سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی و شهری از دیدگاه ساکنان محلی: مطالعه موردی شهرستان مینودشت [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]
 • سلامت تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 25-49]
 • سلخ (روستا) ترسیم و تحلیل شبکه‌های ارتباطی میان ذی‌نفعان صیادی و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای سلخ، جزیره قشم [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • سنجش پایداری سنجش پایداری زیست ‏محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 85-110]

ش

 • شاخص ذهنی سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 145-170]
 • شاخص‌های عینی و ذهنی سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 17-41]
 • شاخص‌های فقر‌ محاسبه حداقل معیشت خانوارهای روستایی ایران: 1392-1368 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 121-141]
 • شیراز (شهرستان) سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 17-41]
 • شرکت‌های تعاونی روستایی واکاوی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 43-64]
 • شهریار (شهرستان) بررسی ایجاد شهر کوچک و تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های روستاهای حریم: مطالعه موردی شهر فردوسیه، بخش مرکزی شهرستان شهریار [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 49-71]
 • شهرستان بناب (روستاها) کاربرد شیوه تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل پایداری سکونتگاه‌های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بناب [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 93-121]
 • شهر کوچک بررسی ایجاد شهر کوچک و تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های روستاهای حریم: مطالعه موردی شهر فردوسیه، بخش مرکزی شهرستان شهریار [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 49-71]

ط

 • طرح آیش‌گذاری اراضی آبی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 23-46]
 • طرح‌های انتقال آب بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 111-134]

ع

 • عملکرد آموزشگران بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 123-143]

ف

 • فرآوری محصولات باغی تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 29-47]
 • فردوسیه (شهر) بررسی ایجاد شهر کوچک و تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های روستاهای حریم: مطالعه موردی شهر فردوسیه، بخش مرکزی شهرستان شهریار [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 49-71]
 • فسا (شهرستان) ارزیابی تأثیر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی در واحدهای بهره‌برداری مشاع: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 69-91]
 • فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) تأثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سبک زندگی زنان روستایی: مطالعه موردی روستای قرن‌آباد شهرستان گرگان [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 135-158]

ق

 • قرن‌آباد (روستا) تأثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سبک زندگی زنان روستایی: مطالعه موردی روستای قرن‌آباد شهرستان گرگان [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 135-158]
 • قشم (جزیره) ترسیم و تحلیل شبکه‌های ارتباطی میان ذی‌نفعان صیادی و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای سلخ، جزیره قشم [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]

ک

 • کارآفرینی تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 65-83]
 • کانال‌های آب پوشش‌دار عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان بهره‌بردار در حفظ و نگهداری کانال‌های آب پوشش‌دار روستاهای استان گیلان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 95-120]
 • کربال (بخش) سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 17-41]
 • کشاورزی ارزیابی تأثیر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی در واحدهای بهره‌برداری مشاع: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 69-91]
 • کیفیت زندگی تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 25-49]
 • کهگیلویه و بویراحمد (استان) سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 145-170]

گ

 • گردشگری روستایی بررسی قابلیت‌های گردشگری روستایی در استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • گردشگری روستایی توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستاهای کلان شهر مشهد [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • گرگان (شهرستان) تأثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سبک زندگی زنان روستایی: مطالعه موردی روستای قرن‌آباد شهرستان گرگان [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 135-158]
 • گیلان (استان) عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان بهره‌بردار در حفظ و نگهداری کانال‌های آب پوشش‌دار روستاهای استان گیلان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 95-120]
 • گونه‌شناسی بررسی قابلیت‌های گردشگری روستایی در استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]

ل

 • لار (شهر) تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 65-83]
 • لیقوان (دره) خانه‌های دوم و نقش آنها در دگرگونی ساختار کارکردی روستاهای حوزه نفوذ کلان شهرها: مطالعه موردی روستاهای هروی، حاج عبدال و دیزج لیلی‌خانی، دره لیقوان استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 1-15]

م

 • محصولات فرعی جنگل و مرتع نقش محصولات فرعی جنگلی و مرتعی در معیشت روستاییان: مطالعه موردی بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران، استان ایلام [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]
 • محصول گردشگری بررسی قابلیت‌های گردشگری روستایی در استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • مدیریت نوین روستایی بررسی مؤلفه­ های تأثیرگذار بر عملکرد دهیاران نواحی روستایی شهرستان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 103-122]
 • مدل MS-SWOT بررسی قابلیت‌های گردشگری روستایی در استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • مدل سوات (SWOT) تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 65-83]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی واکاوی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 43-64]
 • مشارکت عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان بهره‌بردار در حفظ و نگهداری کانال‌های آب پوشش‌دار روستاهای استان گیلان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 95-120]
 • مشارکت روستاییان عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 23-46]
 • مشارکت روستاییان سنجش پایداری زیست ‏محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 85-110]
 • معادلات ساختاری بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 111-134]
 • معیشت ارزیابی تأثیر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی در واحدهای بهره‌برداری مشاع: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 69-91]
 • معیشت نقش محصولات فرعی جنگلی و مرتعی در معیشت روستاییان: مطالعه موردی بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران، استان ایلام [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]
 • مینودشت (شهرستان) ارزیابی و مقایسه سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی و شهری از دیدگاه ساکنان محلی: مطالعه موردی شهرستان مینودشت [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]
 • مؤلفه­ها بررسی مؤلفه­ های تأثیرگذار بر عملکرد دهیاران نواحی روستایی شهرستان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 103-122]

ن

 • ناامنی غذایی سنجش ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان: مطالعه موردی دهستان بستان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 73-94]
 • نرم‌افزار Visone ترسیم و تحلیل شبکه‌های ارتباطی میان ذی‌نفعان صیادی و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای سلخ، جزیره قشم [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • نواحی روستایی سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 17-41]
 • نواحی روستایی اصفهان بررسی مؤلفه­ های تأثیرگذار بر عملکرد دهیاران نواحی روستایی شهرستان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 103-122]

و

 • وزارت جهاد کشاورزی بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 123-143]
 • ویژگی‌های فردی- حرفه‌ای عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان بهره‌بردار در حفظ و نگهداری کانال‌های آب پوشش‌دار روستاهای استان گیلان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 95-120]
 • وضعیت تأهل تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 25-49]

ه

 • هزینه‌های غذایی تعیین سبد بهینه غذایی گروه‌های مختلف درآمدی در مناطق روستایی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی وزنی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 77-101]
 • همدان (شهرستان) نقش طبیعت‌گردی در توسعه پایدار روستای دره مرادبیگ همدان با استفاده از مدل تحلیل سوات (SWOT) [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 1-21]