نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخیزداری بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بهره ­ برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری: مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 151-168]

ا

 • اثرات اجتماعی اثرات اجتماعی خشکسالی‌‌های کم‌دوام بر ساکنان جوامع روستایی: مطالعه موردی دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 133-151]
 • اخلمد (روستا) مقایسه روش­های اقتصادی در برآورد ارزش تفریحی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی روستای اخلمد، خراسان رضوی [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]
 • ایران تحلیلی بر عملکرد ترویج و آموزش کشاورزی در استان‌های کشور با استفاده از مدل موریس [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 131-150]
 • اردل (شهرستان) کاربرد معیارهای بوم شناختی و انسانی در مکان‌یابی سکونت‌گاه‌های روستایی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری مکانی: مطالعه موردی روستای کاج استان چهارمحال و بختیاری [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 75-89]
 • ارزیابی بررسی اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره‌برداران در استان لرستان [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 21-43]
 • ارزیابی مشارکتی تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 89-110]
 • ارزش ­ گذاری مقایسه روش­های اقتصادی در برآورد ارزش تفریحی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی روستای اخلمد، خراسان رضوی [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]
 • استان‌ها تحلیلی بر عملکرد ترویج و آموزش کشاورزی در استان‌های کشور با استفاده از مدل موریس [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 131-150]
 • اشتغال بررسی اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره‌برداران در استان لرستان [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 21-43]
 • اشتغال ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر نگرش جوانان روستایی استان سمنان نسبت به اشتغال در فعالیت‌های کشاورزی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 129-152]
 • اعتبارسنجی تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • ایلام (استان) درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 65-88]
 • ایلام (استان) شناسایی موانع توسعه شرکت های تعاونی عشایری استان ایلام از دیدگاه اعضای تعاونی ها [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 57-74]
 • الگوی لاجیت مقایسه روش­های اقتصادی در برآورد ارزش تفریحی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی روستای اخلمد، خراسان رضوی [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]
 • الگوهای چندسطحی بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • امنیت غذایی بررسی وضعیت امنیت غذایی با استفاده از شاخص تنوع غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان مرودشت، استان فارس [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 17-35]
 • انگیزش عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 19-38]

ب

 • بازار بررسی عوامل مؤثر بر الگوی رفتار نیروی انسانی در فعالیت‌های کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان میاندوآب [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 21-45]
 • بازدارنده فنی عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای پرورش کرم ابریشم در نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 111-131]
 • بازماندگان روستایی بررسی تأثیر روانی مهاجرت بر ناپایداری اجتماعی– اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 47-64]
 • بخش کشاورزی شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تشکل آب‌بران در بخش کشاورزی استان خوزستان از دیدگاه کشاورزان عضو [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 37-55]
 • بهبهان (شهرستان) اثرات اجتماعی خشکسالی‌‌های کم‌دوام بر ساکنان جوامع روستایی: مطالعه موردی دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 133-151]

پ

 • پایداری اقتصادی تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • پسماند خانگی عوامل مؤثر بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]

ت

 • تابع مینسر بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • تاپسیس کاربرد معیارهای بوم شناختی و انسانی در مکان‌یابی سکونت‌گاه‌های روستایی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری مکانی: مطالعه موردی روستای کاج استان چهارمحال و بختیاری [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 75-89]
 • تأثیرگذاری بررسی تأثیر روانی مهاجرت بر ناپایداری اجتماعی– اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 47-64]
 • تحلیل محتوای هدایت­شده بررسی نگرش کشاورزان نسبت به راه‌اندازی شرکت‌های سهامی زراعی: مطالعه موردی دهستان میاندربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 65-83]
 • تحولات اقتصادی- اجتماعی تبیین تحولات نظام زراعی، عوامل و نتایج آن: مطالعه موردی شهرستان ترکمن، استان گلستان، 90-1370 [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 153-172]
 • تداوم خشکسالی اثرات اجتماعی خشکسالی‌‌های کم‌دوام بر ساکنان جوامع روستایی: مطالعه موردی دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 133-151]
 • ترویج و آموزش کشاورزی بررسی ویژگی‌های آموزش‌های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 111-131]
 • ترویج و آموزش کشاورزی تحلیلی بر عملکرد ترویج و آموزش کشاورزی در استان‌های کشور با استفاده از مدل موریس [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 131-150]
 • تشکل آب‌بران شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تشکل آب‌بران در بخش کشاورزی استان خوزستان از دیدگاه کشاورزان عضو [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 37-55]
 • تشکل‌ها شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تشکل آب‌بران در بخش کشاورزی استان خوزستان از دیدگاه کشاورزان عضو [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 37-55]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره کاربرد معیارهای بوم شناختی و انسانی در مکان‌یابی سکونت‌گاه‌های روستایی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری مکانی: مطالعه موردی روستای کاج استان چهارمحال و بختیاری [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 75-89]
 • تغییرات آب‌وهوایی درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 65-88]
 • تمایل به پرداخت مقایسه روش­های اقتصادی در برآورد ارزش تفریحی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی روستای اخلمد، خراسان رضوی [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]
 • توسعه شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تشکل آب‌بران در بخش کشاورزی استان خوزستان از دیدگاه کشاورزان عضو [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 37-55]
 • توسعه پایدار تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 89-110]
 • توسعه روستایی عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 93-111]
 • توسعه روستایی تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 89-110]
 • توسعه روستایی سنجش گرایش جوانان روستایی به سکونت در روستا و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای قصرشیرین [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • توسعه روستایی عوامل بهبود مدیریت توسعه روستایی از دیدگاه مردم محلی: مطالعه موردی شهرستان مشگین‌شهر [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 91-109]
 • توسعه شرکت‌ها شناسایی موانع توسعه شرکت های تعاونی عشایری استان ایلام از دیدگاه اعضای تعاونی ها [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 57-74]
 • توسعه کشاورزی بررسی ویژگی‌های آموزش‌های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 111-131]
 • توسعه کشاورزی نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی استان قم [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 111-127]
 • توسعه محلی عوامل بهبود مدیریت توسعه روستایی از دیدگاه مردم محلی: مطالعه موردی شهرستان مشگین‌شهر [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 91-109]

ج

 • جامعه عشایری شناسایی موانع توسعه شرکت های تعاونی عشایری استان ایلام از دیدگاه اعضای تعاونی ها [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 57-74]
 • جعفربای جنوبی (دهستان) تبیین تحولات نظام زراعی، عوامل و نتایج آن: مطالعه موردی شهرستان ترکمن، استان گلستان، 90-1370 [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 153-172]
 • جوانان روستایی ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر نگرش جوانان روستایی استان سمنان نسبت به اشتغال در فعالیت‌های کشاورزی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 129-152]
 • جوانان روستایی سنجش گرایش جوانان روستایی به سکونت در روستا و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای قصرشیرین [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]

چ

 • چالش‌های مدیریتی تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 85-107]
 • چرداول (شهرستان) درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 65-88]
 • چهارمحال و بختیاری (استان) کاربرد معیارهای بوم شناختی و انسانی در مکان‌یابی سکونت‌گاه‌های روستایی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری مکانی: مطالعه موردی روستای کاج استان چهارمحال و بختیاری [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 75-89]

خ

 • خراسان جنوبی (استان) نقش شرکت‌های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 39-63]
 • خراسان رضوی (استان) مقایسه روش­های اقتصادی در برآورد ارزش تفریحی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی روستای اخلمد، خراسان رضوی [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]
 • خشکسالی تحلیل شاخص مخاطره خشکسالی و تأثیر آن بر مکان­گزینی روستایی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • خشکسالی درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 65-88]
 • خوزستان (استان) شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تشکل آب‌بران در بخش کشاورزی استان خوزستان از دیدگاه کشاورزان عضو [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 37-55]

د

 • درآمد بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • درآمد بررسی اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره‌برداران در استان لرستان [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 21-43]
 • دهیاری عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 93-111]
 • دودانگه (دهستان) اثرات اجتماعی خشکسالی‌‌های کم‌دوام بر ساکنان جوامع روستایی: مطالعه موردی دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 133-151]

ر

 • رستاق (دهستان) تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 89-110]
 • رفتار پیشگیری عوامل مؤثر بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]
 • رفتار دولت بررسی عوامل مؤثر بر الگوی رفتار نیروی انسانی در فعالیت‌های کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان میاندوآب [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 21-45]
 • روستا سنجش گرایش جوانان روستایی به سکونت در روستا و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای قصرشیرین [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]

ز

 • زعفران بررسی اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره‌برداران در استان لرستان [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 21-43]
 • زمین آمار تحلیل شاخص مخاطره خشکسالی و تأثیر آن بر مکان­گزینی روستایی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • زنان روستایی عوامل مؤثر بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]
 • زنان کارآفرین بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر موفقیت زنان کارآفرین قالی‌باف استان مازندران [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]

س

 • سازگاری درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 65-88]
 • سازمان‌های مردم‌نهاد تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 85-107]
 • سیاست‌های ترویجی- آموزشی بررسی ویژگی‌های آموزش‌های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 111-131]
 • سامان‌های عرفی تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • سرمایة انسانی بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • سیستان (منطقه) بررسی تأثیر روانی مهاجرت بر ناپایداری اجتماعی– اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 47-64]
 • سمنان (استان) ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر نگرش جوانان روستایی استان سمنان نسبت به اشتغال در فعالیت‌های کشاورزی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 129-152]

ش

 • شاخص تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • شاخص SPI تحلیل شاخص مخاطره خشکسالی و تأثیر آن بر مکان­گزینی روستایی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • شاخص آنتروپی بررسی وضعیت امنیت غذایی با استفاده از شاخص تنوع غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان مرودشت، استان فارس [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 17-35]
 • شاخص‌بری بررسی وضعیت امنیت غذایی با استفاده از شاخص تنوع غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان مرودشت، استان فارس [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 17-35]
 • شاغلان روستایی بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • شالیکاران عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه‌سازی اراضی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • شدت خشکسالی اثرات اجتماعی خشکسالی‌‌های کم‌دوام بر ساکنان جوامع روستایی: مطالعه موردی دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 133-151]
 • شرکت‌های تعاونی تولید روستایی نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی استان قم [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 111-127]
 • شرکت­های سهامی زراعی بررسی نگرش کشاورزان نسبت به راه‌اندازی شرکت‌های سهامی زراعی: مطالعه موردی دهستان میاندربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 65-83]
 • شرکت‌های سهامی زراعی نقش شرکت‌های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 39-63]
 • شهروندان عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 19-38]

ص

 • صدرآباد (روستا) تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 89-110]
 • صنعت قالی­بافی بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر موفقیت زنان کارآفرین قالی‌باف استان مازندران [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]

ظ

 • ظرفیت‌سازی تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 85-107]

ع

 • عدم مشارکت عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه‌سازی اراضی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • عملکرد تحلیلی بر عملکرد ترویج و آموزش کشاورزی در استان‌های کشور با استفاده از مدل موریس [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 131-150]

ف

 • فارس (استان) عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 93-111]
 • فارس (استان) بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بهره ­ برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری: مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 151-168]
 • فارس (استان) بررسی وضعیت امنیت غذایی با استفاده از شاخص تنوع غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان مرودشت، استان فارس [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 17-35]
 • فعالیت‌های کشاورزی ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر نگرش جوانان روستایی استان سمنان نسبت به اشتغال در فعالیت‌های کشاورزی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 129-152]

ق

 • قزوین (استان) تحلیل شاخص مخاطره خشکسالی و تأثیر آن بر مکان­گزینی روستایی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • قزوین(شهرستان) عوامل مؤثر بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]
 • قم (استان) نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی استان قم [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 111-127]

ک

 • کاج (روستا) کاربرد معیارهای بوم شناختی و انسانی در مکان‌یابی سکونت‌گاه‌های روستایی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری مکانی: مطالعه موردی روستای کاج استان چهارمحال و بختیاری [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 75-89]
 • کارآفرینی بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر موفقیت زنان کارآفرین قالی‌باف استان مازندران [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • کردستان (استان) تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 85-107]
 • کرم ابریشم عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای پرورش کرم ابریشم در نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 111-131]
 • کرمانشاه (شهرستان) بررسی نگرش کشاورزان نسبت به راه‌اندازی شرکت‌های سهامی زراعی: مطالعه موردی دهستان میاندربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 65-83]
 • کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر الگوی رفتار نیروی انسانی در فعالیت‌های کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان میاندوآب [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 21-45]
 • کشاورزی اجتماع‌پشتیبان عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 19-38]
 • کشاورزان نقش شرکت‌های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 39-63]
 • کشاورز- محوری بررسی ویژگی‌های آموزش‌های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 111-131]
 • کلستان (روستا) بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بهره ­ برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری: مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 151-168]

گ

 • گرایش به سکونت سنجش گرایش جوانان روستایی به سکونت در روستا و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای قصرشیرین [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • گرگان (شهرستان) عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 19-38]
 • گیلان (استان) عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای پرورش کرم ابریشم در نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 111-131]

ل

 • لرستان (استان) بررسی اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره‌برداران در استان لرستان [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 21-43]

م

 • مازندران (استان) عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه‌سازی اراضی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • مازندران (استان) بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر موفقیت زنان کارآفرین قالی‌باف استان مازندران [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • میاندربند (دهستان) بررسی نگرش کشاورزان نسبت به راه‌اندازی شرکت‌های سهامی زراعی: مطالعه موردی دهستان میاندربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 65-83]
 • میاندوآب (شهرستان) بررسی عوامل مؤثر بر الگوی رفتار نیروی انسانی در فعالیت‌های کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان میاندوآب [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 21-45]
 • محیط زیست تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 85-107]
 • مدیریت پسماند عوامل مؤثر بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]
 • مدیریت روستایی عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 93-111]
 • مدیریت روستایی عوامل بهبود مدیریت توسعه روستایی از دیدگاه مردم محلی: مطالعه موردی شهرستان مشگین‌شهر [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 91-109]
 • مدل سوات (SWOT) تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 89-110]
 • مدل لاجیت بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بهره ­ برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری: مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 151-168]
 • مدل موریس تحلیلی بر عملکرد ترویج و آموزش کشاورزی در استان‌های کشور با استفاده از مدل موریس [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 131-150]
 • مراتع ییلاقی تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • مراغه (شهرستان) تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • مشارکت عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 19-38]
 • مشکلات شرکت‌های تعاونی شناسایی موانع توسعه شرکت های تعاونی عشایری استان ایلام از دیدگاه اعضای تعاونی ها [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 57-74]
 • مشگین‌شهر (شهرستان) عوامل بهبود مدیریت توسعه روستایی از دیدگاه مردم محلی: مطالعه موردی شهرستان مشگین‌شهر [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 91-109]
 • مشهد (شهرستان) مقایسه روش­های اقتصادی در برآورد ارزش تفریحی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی روستای اخلمد، خراسان رضوی [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]
 • معیار مکان‌گزینی روستا کاربرد معیارهای بوم شناختی و انسانی در مکان‌یابی سکونت‌گاه‌های روستایی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری مکانی: مطالعه موردی روستای کاج استان چهارمحال و بختیاری [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 75-89]
 • مکان­گزینی روستا تحلیل شاخص مخاطره خشکسالی و تأثیر آن بر مکان­گزینی روستایی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • مهاجرت بررسی تأثیر روانی مهاجرت بر ناپایداری اجتماعی– اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 47-64]
 • مهارت‌های کارآفرینانه عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای پرورش کرم ابریشم در نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا [دوره 18، شماره 4، 1394، صفحه 111-131]

ن

 • نظام ترویج کشاورزی ایران بررسی ویژگی‌های آموزش‌های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 111-131]
 • نظام زراعی تبیین تحولات نظام زراعی، عوامل و نتایج آن: مطالعه موردی شهرستان ترکمن، استان گلستان، 90-1370 [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 153-172]
 • نظریة انگیزش حفاظت درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 65-88]
 • نگرش بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بهره ­ برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری: مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 151-168]
 • نگرش بررسی نگرش کشاورزان نسبت به راه‌اندازی شرکت‌های سهامی زراعی: مطالعه موردی دهستان میاندربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 65-83]

ی

 • یزد (استان) تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 89-110]