نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • ارتباط ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 143-164]
 • ارتباطات و اطلاع­رسانی طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع­رسانی برای توانمند‌سازی زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد روستای لپویی استان فارس با پارادایم توحیدمحور [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 43-68]
 • ارزیابی بررسی تأثیر دهیاری‌ها بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 23-42]
 • ایلام (استان) شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 105-122]
 • الگوی کشت شبیه­سازی رفتار کشاورزان با اعمال سیاست کاهش مقدار آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت ( PMP ) [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]
 • انگیزة فعالیت/ مدیران/ تعاونی‎های تولید کشاورزی/ تهران (استان) تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر انگیزه فعالیت در تعاونی‎ها: مطالعه موردی مدیران تعاونی‎های تولید کشاورزی استان تهران [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 55-71]

ب

 • بانه (شهرستان) پایش تحولات فضایی سکونتگاه­های روستایی مناطق مرزی؛ چالش­ها و ظرفیت­ها در کارکرد جامعه روستایی شهرستان مرزی بانه [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 25-48]
 • برنامه­ریزی ریاضی مثبت شبیه­سازی رفتار کشاورزان با اعمال سیاست کاهش مقدار آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت ( PMP ) [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]
 • بعد خانوار محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385 [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 155-172]
 • بهره‌برداری بررسی تأثیر نوع بهره‌برداری بر وضعیت مراتع شهرستان سوادکوه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 69-82]
 • بهره‌وری نیروی کار بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار کشاورزی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 1-23]
 • بویراحمد (شهرستان) بررسی تأثیر دهیاری‌ها بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 23-42]

پ

 • پارادایم توحیدمحور طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع­رسانی برای توانمند‌سازی زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد روستای لپویی استان فارس با پارادایم توحیدمحور [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 43-68]
 • پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فعالیت در تشکل­های تولید ورمی­کمپوست، راهکاری برای توانمندسازی زنان روستایی: مطالعه موردی استان فارس [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 83-103]
 • پژوهش علی- مقایسه­ای بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]

ت

 • تابع استون- گیری محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385 [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 155-172]
 • تحقیق ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 143-164]
 • تحولات فضایی پایش تحولات فضایی سکونتگاه­های روستایی مناطق مرزی؛ چالش­ها و ظرفیت­ها در کارکرد جامعه روستایی شهرستان مرزی بانه [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 25-48]
 • ترویج ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 143-164]
 • تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 143-164]
 • تشکل فعالیت در تشکل­های تولید ورمی­کمپوست، راهکاری برای توانمندسازی زنان روستایی: مطالعه موردی استان فارس [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 83-103]
 • تعاونی تولید مؤلفه­های اقتصادی شرکت­های تعاونی تولید کشاورزی از دیدگاه دست­اندرکاران: چالش­ها و راهکارها [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 135-154]
 • تعاونی تولید کشاورزی شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 105-122]
 • تعاونی­های تولید بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران به مشارکت در تشکیل تعاونی­های تولیدگردو در شهرستان تویسرکان [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 49-69]
 • تعداد دام بررسی تأثیر نوع بهره‌برداری بر وضعیت مراتع شهرستان سوادکوه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 69-82]
 • تمایل باغداران به مشارکت بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران به مشارکت در تشکیل تعاونی­های تولیدگردو در شهرستان تویسرکان [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 49-69]
 • توانمندسازی بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • توانمندسازی فعالیت در تشکل­های تولید ورمی­کمپوست، راهکاری برای توانمندسازی زنان روستایی: مطالعه موردی استان فارس [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 83-103]
 • توانمند‌سازی طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع­رسانی برای توانمند‌سازی زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد روستای لپویی استان فارس با پارادایم توحیدمحور [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 43-68]
 • توانمندسازی زنان/ زنان روستایی/ فعالیت­های اقتصادی/ اقتصاد روستایی/ اصفهان (شهرستان) بررسی و نظرسنجی درباره مؤلفه­های توانمندسازی زنان روستایی و تبیین عوامل مؤثر بر آنها: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 37-53]
 • توزیع درآمد بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار کشاورزی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 1-23]
 • تویسرکان (شهرستان) بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران به مشارکت در تشکیل تعاونی­های تولیدگردو در شهرستان تویسرکان [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 49-69]
 • توسعه پایدار بررسی تأثیر دهیاری‌ها بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 23-42]
 • توسعه پایدار روستایی/ تحلیل عاملی/ تحلیل خوشه‌ای/ کرج (شهرستان) سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]
 • توسعه روستایی بررسی تأثیر دهیاری‌ها بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 23-42]
 • توسعه و عمران روستایی/ ثبت مالکیت / سند دار کردن اماکن/ لرستان (استان) تحلیل اثرات اجرای طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی در استان لرستان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 111-126]
 • تولید ورمی­کمپوست فعالیت در تشکل­های تولید ورمی­کمپوست، راهکاری برای توانمندسازی زنان روستایی: مطالعه موردی استان فارس [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 83-103]

خ

 • خانوارهای عشایری بررسی فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی و شناسایی عوامل تعیین­کننده آن در استان فارس [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 93-110]
 • خرم‌آباد (شهرستان) شبیه­سازی رفتار کشاورزان با اعمال سیاست کاهش مقدار آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت ( PMP ) [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]
 • خشکسالی بررسی فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی و شناسایی عوامل تعیین­کننده آن در استان فارس [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 93-110]

د

 • دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی عوامل مؤثر بر گرایش دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی به خدمت در مراکز جهاد کشاورزی به­عنوان سربازان سازندگی [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 111-133]
 • دهیاری بررسی تأثیر دهیاری‌ها بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 23-42]

ر

ز

 • زنان طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع­رسانی برای توانمند‌سازی زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد روستای لپویی استان فارس با پارادایم توحیدمحور [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 43-68]
 • زنان روستایی بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • زنان روستایی فعالیت در تشکل­های تولید ورمی­کمپوست، راهکاری برای توانمندسازی زنان روستایی: مطالعه موردی استان فارس [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 83-103]

س

 • سرباز سازندگی عوامل مؤثر بر گرایش دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی به خدمت در مراکز جهاد کشاورزی به­عنوان سربازان سازندگی [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 111-133]
 • سکونتگاه­های روستایی پایش تحولات فضایی سکونتگاه­های روستایی مناطق مرزی؛ چالش­ها و ظرفیت­ها در کارکرد جامعه روستایی شهرستان مرزی بانه [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 25-48]
 • سوادکوه (شهرستان) بررسی تأثیر نوع بهره‌برداری بر وضعیت مراتع شهرستان سوادکوه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 69-82]

ش

ص

 • صندوق اعتبارات خرد بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • صندوق اعتبارات خُرد طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع­رسانی برای توانمند‌سازی زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد روستای لپویی استان فارس با پارادایم توحیدمحور [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 43-68]

ع

 • عدالت بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار کشاورزی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 1-23]
 • عدم امنیت غذایی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابله­ای استفاده از غذاهای کمترمرجح و ارزان‌قیمت در شرایط عدم امنیت غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی گرگان [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 123-142]
 • عوامل و کنش­های توسعة منطقه­ای پایش تحولات فضایی سکونتگاه­های روستایی مناطق مرزی؛ چالش­ها و ظرفیت­ها در کارکرد جامعه روستایی شهرستان مرزی بانه [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 25-48]

ف

 • فارس (استان) طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع­رسانی برای توانمند‌سازی زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد روستای لپویی استان فارس با پارادایم توحیدمحور [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 43-68]
 • فارس (استان) فعالیت در تشکل­های تولید ورمی­کمپوست، راهکاری برای توانمندسازی زنان روستایی: مطالعه موردی استان فارس [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 83-103]
 • فارس (استان) بررسی فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی و شناسایی عوامل تعیین­کننده آن در استان فارس [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 93-110]
 • فقر بررسی فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی و شناسایی عوامل تعیین­کننده آن در استان فارس [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 93-110]
 • فقر روستایی بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار کشاورزی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 1-23]
 • فقر روﺳﺘﺎﻳﻲ ایران محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385 [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 155-172]
 • فقر مطلق محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385 [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 155-172]
 • فقر نسبی محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385 [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 155-172]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )/ نگرش روستاییان/ توسعة روستایی/ کاربری ICT / نجف­آباد (شهرستان) بررسی نگرش روستاییان نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 21-43]

ک

 • کرمانشاه (استان) بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • کرمانشاه (استان) ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 143-164]
 • کشاورزی مؤلفه­های اقتصادی شرکت­های تعاونی تولید کشاورزی از دیدگاه دست­اندرکاران: چالش­ها و راهکارها [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 135-154]
 • کشاورزان ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 143-164]
 • کشاورزی/ نیازسنجی/ سیاست­های کشاورزی پایدار/ همدان (استان) واکاوی میزان نیاز به سیاست‌های کشاورزی پایدار : مطالعه موردی دیدگاه‌ متخصصان و کارشناسان استان همدان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 127-156]

گ

 • گرایش عوامل مؤثر بر گرایش دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی به خدمت در مراکز جهاد کشاورزی به­عنوان سربازان سازندگی [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 111-133]
 • گردو بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران به مشارکت در تشکیل تعاونی­های تولیدگردو در شهرستان تویسرکان [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 49-69]
 • گرگان (شهرستان) عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابله­ای استفاده از غذاهای کمترمرجح و ارزان‌قیمت در شرایط عدم امنیت غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی گرگان [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 123-142]

ل

 • لپویی (روستا) طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع­رسانی برای توانمند‌سازی زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد روستای لپویی استان فارس با پارادایم توحیدمحور [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 43-68]

م

ن

و

 • وضعیت مرتع بررسی تأثیر نوع بهره‌برداری بر وضعیت مراتع شهرستان سوادکوه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 69-82]

ی