دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1389 
اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی

صفحه 61-79

سیدهدایت الله نوری؛ حسن بیک محمدی؛ احمد تقدیسی؛ پروین شفیعی


نقش قنات در توسعه پایدار روستایی

صفحه 167-191

محمدمهدی فداکار داورانی؛ عزت الله سام آرام


بررسی کتاب

صفحه 193-213

میترا معظمی؛ مهدی ابراهیمی