دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار 1391 
3. الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران

صفحه 43-63

سیروس نصیری؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ غلامرضا یاوری؛ امیرحسین امیرخانی؛ احمد مهدیان


8. بررسی مسائل و مشکلات دختران روستایی در استان همدان

صفحه 153-176

حشمت اله سعدی؛ سمیه لطیفی؛ الهام ودادی


9. بررسی کتاب

صفحه 177-183

مهدی ابراهیمی