دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر 1391 
تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران

صفحه 21-39

سعید فعلی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی؛ اسماعیل شهبازی؛ سیدجواد قریشی ابهری


تحلیل پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی در روستای خانم‌آباد، شهرستان کرمانشاه

صفحه 95-114

محمدصادق عباسی زاده قنواتی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ علی اصغر میرک زاده


بررسی کتاب

صفحه 151-157

مهدی ابراهیمی