نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، لطفعلی سنجش رضایتمندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 87-111]
 • آگهی، حسین ارزشیابی طرح آموزش، حمایت و سازمان دهی زنان روستایی استان کرمانشاه به منظور تولید قارچ دکمه ای [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 127-153]

ا

 • ابدی، بیژن رویکردهای نوین ایستاری و رفتاری درآموزهای و مطالعات ترویج کشاورزی و توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 115-136]
 • ایروانی، هوشنگ تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آب رسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 73-92]
 • اسدی، علی تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-25]
 • اسکندری ثانی، محمد نقش قالیبافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 1-28]
 • اسمعیل نژاد، مرتضی نقش قالیبافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 1-28]
 • افراخته، حسن نقش قالیبافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 1-28]
 • امیرنژاد، حمید ارزیابی اقتصادی و مالی یکپارچه سازی اراضی روستایی دشت هزار در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 99-123]

ب

 • بدری، سیدعلی سطح بندی و ارزیابی تخصیص بهینه تجهیزات عمرانی- خدماتی به دهیاری های کشور [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 87-107]
 • براتی طرقی، ابوالقاسم نقش بازارچه های هفتگی روستایی در تحولات اقتصادی روستاهای استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 29-52]
 • بروجردی، وحیده نقش مهندسین ناظر در کاهش ضایعات گندم در استان قزوین [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 129-146]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید ارزشیابی طرح آموزش، حمایت و سازمان دهی زنان روستایی استان کرمانشاه به منظور تولید قارچ دکمه ای [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 127-153]
 • پزشکی راد، غلامرضا تحلیل مشارکت تشکل های مردمی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان میاندوآب و شاهین دژ [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 27-42]

ت

 • تازه، مهدی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان : مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 147-167]
 • ترکی هرچگانی، معصومه نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی بخش سامان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 113-126]
 • تیموری، مصطفی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی استان ایلام: مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 109-127]
 • توکلی، جعفر پیامدهای فضایی اسکان عشایر در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 53-86]
 • توکلی، مرتضی کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش های اقتصادی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 77-98]

ج

 • جمشیدی، علیرضا عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی استان ایلام: مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 109-127]

چ

 • چیذری، محمد تحلیل مشارکت تشکل های مردمی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان میاندوآب و شاهین دژ [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 27-42]

ح

 • حیاتی، داریوش رویکردهای نوین ایستاری و رفتاری درآموزهای و مطالعات ترویج کشاورزی و توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 115-136]
 • حاضری، محمد عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی استان ایلام: مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 109-127]
 • حیدری، مریم رویکردهای نوین ایستاری و رفتاری درآموزهای و مطالعات ترویج کشاورزی و توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 115-136]
 • حسینی، سیدمحمود تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-25]
 • حسینی، سیدمحمود عوامل موثر بر پذیرش بیمه اجتماعی در میان کشاورزان:مطالعه موردی شهرستان قروه و دهگلان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 37-67]

خ

 • خاتون آبادی، سیداحمد تعیین رابطه عوامل درون خانوار و مهاجرت اعضای خانوارهای روستایی شهرستان مرند به شهرها در سال 1383 [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 93-114]
 • خادمی، حسین تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان : مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 147-167]
 • خانی، فضیله سنجش نگرش عشایر اسکان یافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 137-162]

د

 • دانشورکاخکی، محمود نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 23-37]
 • دربان آستانه، علیرضا سطح بندی و ارزیابی تخصیص بهینه تجهیزات عمرانی- خدماتی به دهیاری های کشور [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 87-107]
 • دهمرده، نظر تحلیل و ارزیابی کارآیی فنی تعاونی های صید و صیادی با استفاده از تابع مرزی تصادفی: مطالعه موردی منطقه چابهار [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 169-188]

ر

 • رضایی، پژمان سنجش نگرش عشایر اسکان یافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 137-162]
 • رفیعی، حامد ارزیابی اقتصادی و مالی یکپارچه سازی اراضی روستایی دشت هزار در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 99-123]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 43-72]
 • رمضان زاده لسبویی، مهدی سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی: مطالعه موردی بخش نوسود استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 163-184]
 • روستا، کورش عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی استان ایلام: مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 109-127]

ز

 • زارعی دستگردی، زهرا تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آب رسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 73-92]
 • زرافشانی، کیومرث واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]

س

 • سپهردوست، حمید بررسی عملکرد دولت در توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای همدان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 69-85]
 • سجاسی قیداری، حمداله تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 43-72]
 • سروری، علی اکبر نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 23-37]

ش

 • شاه آبادی، ابوالفضل منابع رشد بخش کشاورزی ایران طی سال های 1342تا 1385 [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 125-147]
 • شاه شجاعی، علی نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1388 [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 174-185]
 • شریفی، محمدامین عوامل موثر بر پذیرش بیمه اجتماعی در میان کشاورزان:مطالعه موردی شهرستان قروه و دهگلان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 37-67]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آب رسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 73-92]
 • شفیعی ثابت، ناصر نقش بازارچه های هفتگی روستایی در تحولات اقتصادی روستاهای استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 29-52]

ص

 • صابری فر، رستم مدیریت اجتماعی مناطق روستایی و کاهش فقر : مطالعه موردی روستاهای منطقه حسین آباد غیناب سربیشه [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 15-36]
 • صدیقی، رضا تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان : مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 147-167]

ض

 • ضیاتوانا، محمدحسن پیامدهای فضایی اسکان عشایر در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 53-86]

ط

 • طاهرخانی، مهدی تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 43-72]

ع

 • عاقل، حسن نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 23-37]
 • عبدالهی، عیوض تحلیل مشارکت تشکل های مردمی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان میاندوآب و شاهین دژ [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 27-42]
 • علی بیگی، امیرحسین واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]
 • علیزاده، ندا تحلیل مشارکت تشکل های مردمی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان میاندوآب و شاهین دژ [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 27-42]
 • عنابستانی، علی اکبر بررسی آثار کالبدی خانه های دوم بر توسعه سکونتگا ه های روستایی : مطالعه موردی روستاهای ییلاقی شهر مشهد [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 149-166]

غ

 • غفاری، سیدرامین نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی بخش سامان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 113-126]

ف

 • فاضل نیا، غریب کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش های اقتصادی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 77-98]
 • فرج اله حسینی، سیدجمال نقش مهندسین ناظر در کاهش ضایعات گندم در استان قزوین [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 129-146]

ق

 • قالیباف، محمدباقر سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی: مطالعه موردی بخش نوسود استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 163-184]
 • قیصاری، صدیقه مدیریت اجتماعی مناطق روستایی و کاهش فقر : مطالعه موردی روستاهای منطقه حسین آباد غیناب سربیشه [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 15-36]

ک

 • کرمی، شهره ارزشیابی طرح آموزش، حمایت و سازمان دهی زنان روستایی استان کرمانشاه به منظور تولید قارچ دکمه ای [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 127-153]
 • کریم، محمدحسین نظر سنجی از روستائیان در مورد چالش های توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی دهستان ساروق، شهرستان اراک [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 155-178]
 • کلانتری، خلیل تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-25]
 • کوهکن، شیرعلی بررسی میزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 39-48]

گ

 • گل شیری اصفهانی، زهرا تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان : مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 147-167]
 • گلی محمودی، حبیب اله بررسی میزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 39-48]
 • گنجعلی، علی اکبر کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش های اقتصادی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 77-98]

م

 • مبردامادی، سیدمهدی نقش مهندسین ناظر در کاهش ضایعات گندم در استان قزوین [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 129-146]
 • محمدقاسمی، محمود بررسی میزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 39-48]
 • مختاری حصاری، آرزو تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آب رسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 73-92]
 • میرزایی، رحمت تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 49-76]
 • مهدوی، مسعود سنجش نگرش عشایر اسکان یافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 137-162]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین بررسی اثر آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 1-13]
 • موثقی جدیدی، حسین تعیین رابطه عوامل درون خانوار و مهاجرت اعضای خانوارهای روستایی شهرستان مرند به شهرها در سال 1383 [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 93-114]
 • موسوی محمدی، حمیده بررسی اثر آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 1-13]

ن

 • نادری مهدیی، کریم تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-25]
 • نقوی، سمیه سادات سنجش رضایتمندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 87-111]
 • نکویی نائینی، علی واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]

ه

 • هاتف، حکیمه نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 23-37]
 • هاشمی، ابوالحسن نظر سنجی از روستائیان در مورد چالش های توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی دهستان ساروق، شهرستان اراک [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 155-178]
 • هاشمی تبار، محمود تحلیل و ارزیابی کارآیی فنی تعاونی های صید و صیادی با استفاده از تابع مرزی تصادفی: مطالعه موردی منطقه چابهار [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 169-188]
 • هوشمند، محمود سنجش رضایتمندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 87-111]

ی

 • یاری شگفتی، اسلام سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی: مطالعه موردی بخش نوسود استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 163-184]