نمایه نویسندگان

آ

 • آگهی، حسین عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌ها: مطالعه موردی تعاونی‌های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 31-60]

ا

 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 205-212]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 189-192]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 193-213]
 • ابراهیم زاده، عیسی بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام­شده در شهر و روستاهای مستقل: موردشناسی روستای ادغام­شده تربقان و روستای مستقل رزق­آباد کاشمر [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 43-62]
 • ادیبی، مهدی اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 51-83]
 • اسدی، علی تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات‌کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات‌رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 85-104]
 • اسکندری ثانی، محمد بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام­شده در شهر و روستاهای مستقل: موردشناسی روستای ادغام­شده تربقان و روستای مستقل رزق­آباد کاشمر [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 43-62]
 • افشاری، زهرا تعامل با اقتصاد جهانی و آثار کاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 83-109]
 • افشارزاده، نشمیل دانش بومی شناسایی، تولید مثل و به‌گزینی دام در میان زنان عشایر کوچنده ایل کلهر [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 161-180]

ب

 • برقی، حمید نقش تعاونی‌های مشاع در توسعه مناطق روستایی تحت پوشش: مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 81-101]
 • بریمانی، فرامز بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام­شده در شهر و روستاهای مستقل: موردشناسی روستای ادغام­شده تربقان و روستای مستقل رزق­آباد کاشمر [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 43-62]
 • بزی، خدارحم روند تحولات مدیریت روستا در ایران با تأکید بر عملکرد شوراهای اسلامی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 105-126]
 • بیک محمدی، حسن اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 61-79]
 • بهزادنسب، جانعلی تحلیل و تعیین فرایند مطلوب انجام برنامه‌ریزی توسعه روستایی در کشور بر اساس رویکرد برنامه‌ریزی ارتباطی [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 51-74]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید دانش بومی شناسایی، تولید مثل و به‌گزینی دام در میان زنان عشایر کوچنده ایل کلهر [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 161-180]
 • پاسبان، فاطمه تعامل با اقتصاد جهانی و آثار کاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 83-109]
 • پزشکی راد، غلامرضا چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 97-128]
 • پورجوان، عبدالله حکمرانی و عملکرد کشاورزی [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 181-204]
 • پورسینا، مهرناز بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 31-49]
 • پورمقیم، جواد تعامل با اقتصاد جهانی و آثار کاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 83-109]

ت

 • تقدیسی، احمد اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 61-79]
 • تقیلو، علی اکبر ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی: مطالعه موردی شهرستان کمیجان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 155-179]
 • تیموری، مصطفی عوامل مرتبط با پراکنش اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان خمینی­شهر استان اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 63-81]

ج

 • جبله، براتعلی نقش فناوری‌های سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستاییان: مطالعه موردی استان زنجان [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 129-145]
 • جمشیدی، علیرضا عوامل مرتبط با پراکنش اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان خمینی­شهر استان اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 63-81]

چ

 • چیذری، محمد بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 31-49]

ح

 • حاضری، محمد عوامل مرتبط با پراکنش اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان خمینی­شهر استان اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 63-81]
 • حسینی، سیدمحمود عوامل تعیین‌کننده سطح توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان کردستان* [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 75-95]
 • حسینی نیا، غلامحسین نظرسنجی در باره برخی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تعاونی‌های مرتع‌داری و جنگل‌داری از لحاظ میزان اشتغال‌زایی برای دستیابی به توسعه روستایی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 27-50]
 • حسنوند، احسان رابطه فرهنگ پدرسالاری و مشارکت سازمان‌یافته زنان درمدیریت روستایی: مطالعه موردی زنان روستایی دهستان فیروزآباد در استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 131-153]

خ

 • خداوردی زاده، محمد کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 111-130]
 • خراسانی، محمدامین پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • خرمی، شهروز کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 111-130]
 • خسروبیگی، رضا ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی: مطالعه موردی شهرستان کمیجان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 155-179]

ر

 • راحلی، حسین کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 111-130]
 • ربانی، علی اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 51-83]
 • رحمانی، مریم اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 51-83]
 • رضازاده، علی کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 111-130]
 • رضوی، سیدحسن راهبرد‌های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 1-29]
 • رفیع پورگاوگانی، سعید اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 51-83]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا راهبرد‌های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 1-29]
 • رمضان پور، صغری بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام­شده در شهر و روستاهای مستقل: موردشناسی روستای ادغام­شده تربقان و روستای مستقل رزق­آباد کاشمر [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 43-62]
 • روستا، کورش عوامل مرتبط با پراکنش اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان خمینی­شهر استان اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 63-81]

ز

 • زارعی دستگردی، زهرا تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات‌کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات‌رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 85-104]
 • زنجانی، حبیب اله عوامل کلیدی در توسعه روستایی از دیدگاه جمعیت‌شناختی [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 1-26]
 • زند رضوی، سیامک اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 51-83]

س

 • سام آرام، عزت الله نقش قنات در توسعه پایدار روستایی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 167-191]
 • سجاسی قیداری، حمداله راهبرد‌های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 1-29]
 • سیف الهی، محمود بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره‌برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 173-188]

ش

 • شایان، حمید ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی: مطالعه موردی شهرستان کمیجان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 155-179]
 • شاه آبادی، ابوالفضل حکمرانی و عملکرد کشاورزی [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 181-204]
 • شاه شجاعی، علی نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1389 [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 213-226]
 • شاه شجاعی، علی بررسی کتاب [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 189-192]
 • شریفی، محمدامین عوامل تعیین‌کننده سطح توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان کردستان* [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 75-95]
 • شریفی، مهنوش بررسی موانع توسعه کسب وکارهای کشاورزی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 129-160]
 • شریف زاده، ابوالقاسم بررسی موانع توسعه کسب وکارهای کشاورزی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 129-160]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات‌کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات‌رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 85-104]
 • شفیعی، پروین اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 61-79]
 • شمس، علی واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 147-165]
 • شمشاد، معصومه نظرسنجی در باره برخی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تعاونی‌های مرتع‌داری و جنگل‌داری از لحاظ میزان اشتغال‌زایی برای دستیابی به توسعه روستایی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 27-50]
 • شهابی، سیامک بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره‌برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 173-188]

ص

 • صالحی، اصغر بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره‌برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 173-188]
 • صدیقی، حسن چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 97-128]

ض

 • ضیاتوانا، محمدحسن تأثیر ابعاد فضایی - مکانی بر استمرار کارکرد اقتصادی روستاهای در معرض تخلیه جمعیتی شهرستان قزوین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 1-20]
 • ضیانوشین، محمدمهدی پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]

ط

 • طهماسبی، مریم بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 31-49]

ع

 • عربیون، ابوالقاسم بررسی موانع توسعه کسب وکارهای کشاورزی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 129-160]
 • علی آبادی، وحید واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 147-165]
 • علی بیگی، امیرحسین عوامل تعیین‌کننده سطح توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان کردستان* [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 75-95]
 • عنبری، موسی رابطه فرهنگ پدرسالاری و مشارکت سازمان‌یافته زنان درمدیریت روستایی: مطالعه موردی زنان روستایی دهستان فیروزآباد در استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 131-153]

ف

 • فاضل بیگی، محمدمهدی واکاوی چالش‌های فراروی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 21-41]
 • فداکار داورانی، محمدمهدی نقش قنات در توسعه پایدار روستایی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 167-191]
 • فرج اله حسینی، سیدجمال بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 31-49]
 • فیروزنیا، قدیر تأثیر ابعاد فضایی - مکانی بر استمرار کارکرد اقتصادی روستاهای در معرض تخلیه جمعیتی شهرستان قزوین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 1-20]
 • فعلی، سعید چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 97-128]

ق

 • قدیری معصوم، مجتبی پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • قنبری، یوسف نقش تعاونی‌های مشاع در توسعه مناطق روستایی تحت پوشش: مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 81-101]

ک

 • کاووسی کلاشمی، محمد کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 111-130]
 • کرمی، شهره عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌ها: مطالعه موردی تعاونی‌های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 31-60]

م

 • مختاری حصاری، آرزو تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات‌کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات‌رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 85-104]
 • میرزایی، آرزو چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 97-128]
 • میرک زاده، علی اصغر واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 147-165]
 • معظمی، میترا بررسی کتاب [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 193-213]
 • ملک محمدی، ایرج نظرسنجی در باره برخی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تعاونی‌های مرتع‌داری و جنگل‌داری از لحاظ میزان اشتغال‌زایی برای دستیابی به توسعه روستایی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 27-50]

ن

 • نامدار، محبوبه عوامل موثر براشتغال زنان همراه با ورود فناوری‌های نوین به عرصه اقتصاد روستایی: مطالعه موردی کمباین­داران استان فارس [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 103-128]
 • نصیری، اسماعیل آثار تشکیل تعاونی­های تولید کشاورزی بر بهبود شاخص­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زنجان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 127-145]
 • نوری، سیدهدایت الله اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 61-79]

ه

 • هاشمی، نیلوفر نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 173-188]
 • هدایتی، صلاح روند تحولات مدیریت روستا در ایران با تأکید بر عملکرد شوراهای اسلامی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 105-126]

ی

 • یاوری، غلامرضا واکاوی چالش‌های فراروی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 21-41]
 • یعقوبی، جعفر نقش فناوری‌های سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستاییان: مطالعه موردی استان زنجان [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 129-145]