نمایه نویسندگان

آ

 • آیت، سیدسعید تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی زنان روستایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 151-164]

ا

 • ابراهیمی، محمدصادق میزان رضایت ­ مندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی: مطالعه موردی روستا شهر عاشق­آباد [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 83-99]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 165-170]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 165-172]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 203-211]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 195-202]
 • ابراهیم پور، صدیقه مقایسه نقاط روستایی کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • ایروانی، هوشنگ عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق­های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 15-33]
 • ایسپره، علی متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 127-146]
 • اسدی، علی مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 51-68]
 • اسکندری، حافظ مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 69-91]
 • اشنویی، امیر تبیین پیامدهای فضایی احداث شهرک‌های عشایری برای روستاهای پیرامونی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 133-150]
 • اعظمیان، الهه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی زنان روستایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 151-164]
 • افراخته، حسن جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و تأثیر باورهای اجتماعی بر آن: مطالعه موردی روستاهای کوهپایه­ای فومنات * [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 173-193]
 • افشانی، علیرضا مقایسه نقاط روستایی کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • اکبری، مرتضی بررسی نیازهای آموزشی و ترویجی روحانیون برای مشارکت در برنامه‌های ترویج کشاورزی و منابع طبیعی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 85-104]
 • ایمنی، سیاوش توسعه روستایی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 35-58]

ب

 • بدری، سیدعلی مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 69-91]
 • برقی، حمید تحلیل سطوح برخورداری دهستان‌های شهرستان اصفهان [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 93-112]
 • بشیری منظم، فاطمه نقش مؤلفه‌های دانش در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 105-125]

پ

 • پوررجب میاندوآب، پیمان ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌های زنان خوداشتغال روستای کندوان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 147-164]
 • پورطاهری، مهدی ارزیابی و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرم‌بید استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 19-49]

ت

 • تاجیک، هدایت ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌های زنان خوداشتغال روستای کندوان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 147-164]
 • توکلی، مرتضی ارزیابی برخی شاخص­های ابعاد نابرابری منطقه­ای در ایران [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 101-117]

چ

 • چیذری، محمد جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 1-26]
 • چهارسوقی امین، حامد عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی: مطالعه موردی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 49-65]

ح

 • حجاریان، احمد تحلیل سطوح برخورداری دهستان‌های شهرستان اصفهان [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 93-112]
 • حجت، عیسی بازار عشایری چند­کارکردی: گامی در راستای پایداری زندگی عشایر کوچنده [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 149-172]
 • حسینی، سید محمود جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 1-26]
 • حسن نژاد، مریم عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی: مطالعه موردی پروژه بین­المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 73-91]
 • حسنوند، احسان تجربه دهیاری‌ها، موانع توفیق و کارکردهای آنها: مطالعه موردی دهیاری‌های شهرستان سلسله در استان لرستان [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 139-164]
 • حسنوند، اسماعیل تجربه دهیاری‌ها، موانع توفیق و کارکردهای آنها: مطالعه موردی دهیاری‌های شهرستان سلسله در استان لرستان [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 139-164]

خ

 • خاتون آبادی، سیداحمد میزان رضایت ­ مندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی: مطالعه موردی روستا شهر عاشق­آباد [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 83-99]
 • خالدی، کوهسار اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 53-71]
 • خسروی پور، بهمن متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 127-146]

د

 • دانیالی، تهمینه رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی در شهرستان میاندوآب: مطالعه موردی بخش مرحمت‌آباد [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 117-137]
 • داوری سرخه لیژه، مهرداد عوامل مؤثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 165-183]
 • دریایی، نجمه عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار: مطالعه موردی­ شالیکاران استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 185-201]

ر

 • رستمی، شاه بختی عوامل مؤثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 165-183]
 • رضایی مقدم، کورش عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار: مطالعه موردی­ شالیکاران استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 185-201]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا ارزیابی و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرم‌بید استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 19-49]
 • رنجبر، زهرا سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 67-83]

ز

 • زارعی، یعقوب ارزیابی برخی شاخص­های ابعاد نابرابری منطقه­ای در ایران [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 101-117]
 • زارعی دستگردی، زهرا مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 51-68]
 • زارع مهرجردی، محمدرضا اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 53-71]
 • زال، ابوذر ارزیابی و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرم‌بید استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 19-49]
 • زرافشانی، کیومرث سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 67-83]

س

 • سجادیان، مهیار سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری فضایی مدیریت ریسک بحران­های طبیعی در روستاها با بهره­گیری از جی. آی. اس.، گامی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 93-115]
 • سجادیان، ناهید سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری فضایی مدیریت ریسک بحران­های طبیعی در روستاها با بهره­گیری از جی. آی. اس.، گامی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 93-115]
 • سجاسی قیداری، حمداله سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان آق‌بلاغ استان زنجان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 27-48]
 • سرایلو، سمیرا اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 53-71]
 • سرور، رحیم رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی در شهرستان میاندوآب: مطالعه موردی بخش مرحمت‌آباد [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 117-137]
 • سلیمانی، عادل سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 67-83]
 • سلمان زاده، سیروس عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار: مطالعه موردی­ شالیکاران استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 185-201]

ش

 • شاطریان، محسن تبیین پیامدهای فضایی احداث شهرک‌های عشایری برای روستاهای پیرامونی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 133-150]
 • شاه آبادی، ابوالفضل نقش مؤلفه‌های دانش در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 105-125]
 • شاه شجاعی، علی نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1390 [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 171-184]
 • شاه ولی، منصور تعیین توانمندی زیست‌محیطی کشاورزان عضو تعاونی­های تولید روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 31-52]
 • شریفی تهرانی، عباس آسیب­شناسی مدیریت روستا [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • شعبانعلی فمی، حسین مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 51-68]
 • شکوری، علی افول روستا و روستاشناسی یا ضرورت بازنگری در رویکردها و روش‏ها در ایران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 1-29]
 • شهبازی، اسماعیل آسیب­شناسی مدیریت روستا [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]

ص

 • صابری، زیبا میزان رضایت ­ مندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی: مطالعه موردی روستا شهر عاشق­آباد [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 83-99]
 • صادقلو، طاهره سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان آق‌بلاغ استان زنجان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 27-48]
 • صبوری، محمد صادق جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 1-26]

ع

 • عباسی، عنایت بررسی نیازهای آموزشی و ترویجی روحانیون برای مشارکت در برنامه‌های ترویج کشاورزی و منابع طبیعی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 85-104]
 • عبدالهی، عادل پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی در کردستان ایران بعد از انقلاب اسلامی‏: ‏مطالعه موردی منطقه اورامان ژاوَرو [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 59-82]
 • عسکری ندوشن، عباس مقایسه نقاط روستایی کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • علی بیگی، امیرحسین سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 67-83]
 • علی پور، حسن عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی: مطالعه موردی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 49-65]
 • علی پور، لیلا بازار عشایری چند­کارکردی: گامی در راستای پایداری زندگی عشایر کوچنده [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 149-172]
 • عمانی، احمدرضا متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 127-146]

ف

 • فاضل نیا، غریب ارزیابی برخی شاخص­های ابعاد نابرابری منطقه­ای در ایران [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 101-117]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان آق‌بلاغ استان زنجان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 27-48]
 • فرهادی، صامت مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 69-91]
 • فیروزی، محمدعلی سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری فضایی مدیریت ریسک بحران­های طبیعی در روستاها با بهره­گیری از جی. آی. اس.، گامی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 93-115]
 • فروشانی، ناهید متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 127-146]
 • فلسفی، پیمان عوامل مؤثر بر نهادینه شدن مشارکت کشاورزان در تشکل‌های تولیدی- صنفی با تأکید بر سطح مشارکت آنها [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 113-132]
 • فوائدی، فرزانه عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی: مطالعه موردی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 49-65]

ق

 • قدیری معصوم، مجتبی مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 69-91]
 • قربانی، محمد عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی: مطالعه موردی پروژه بین­المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 73-91]
 • قیصاری، حمیده تعیین توانمندی زیست‌محیطی کشاورزان عضو تعاونی­های تولید روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 31-52]
 • قنبری، یوسف تحلیل سطوح برخورداری دهستان‌های شهرستان اصفهان [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 93-112]

ک

 • کیانی راد، علی بررسی اقتصادی ایجاد و راه­اندازی مجتمع­های تعاونی روستایی: مطالعه موردی شهرستان شهریار [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 119-147]
 • کلانتری، خلیل عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق­های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 15-33]
 • کهنسال، محمدرضا عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی: مطالعه موردی پروژه بین­المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 73-91]
 • کوشکی، فاطمه عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق­های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 15-33]

گ

 • گنجی پور، محمود تبیین پیامدهای فضایی احداث شهرک‌های عشایری برای روستاهای پیرامونی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 133-150]

م

 • محمدی، محمدرضا ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌های زنان خوداشتغال روستای کندوان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 147-164]
 • محمدپور، احمد پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی در کردستان ایران بعد از انقلاب اسلامی‏: ‏مطالعه موردی منطقه اورامان ژاوَرو [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 59-82]
 • مختاری حصاری، آرزو مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 51-68]
 • ملک محمدی، ایرج جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 1-26]
 • مهرابی، علی اکبر توسعه روستایی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 35-58]
 • موسوی، میرنجف رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی در شهرستان میاندوآب: مطالعه موردی بخش مرحمت‌آباد [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 117-137]
 • میوه چی، مریم بررسی اقتصادی ایجاد و راه­اندازی مجتمع­های تعاونی روستایی: مطالعه موردی شهرستان شهریار [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 119-147]

ن

 • نجاحی، اکبر توسعه روستایی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 35-58]
 • نیک آریا، مهران ارزیابی برخی شاخص­های ابعاد نابرابری منطقه­ای در ایران [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 101-117]

ه

 • هاشمی، سیدسعید توسعه روستایی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 35-58]