نمایه نویسندگان

آ

 • آگهی، حسین عوامل مؤثر بر پیشبرد سیاست‌های اصل 44 در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]

ا

 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 177-183]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 151-157]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 177-183]
 • احمدی، سیدعلی اکبر الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 43-63]
 • اسدی، علی بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در روند بازسازی روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 43-62]
 • اسفندیاری، مهدی کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 65-84]
 • اقتداری، نیوشا عوامل مؤثر بر پیشبرد سیاست‌های اصل 44 در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • اکبری، محمدحسن تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 85-108]
 • امیرخانی، امیرحسین الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 43-63]

ب

 • باقری، اصغر بررسی نگرش جوانان ‌روستایی شهرستان گنبدکاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 115-136]
 • بینائیان، اکرم عوامل مؤثر بر پیشبرد سیاست‌های اصل 44 در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید تحلیل پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی در روستای خانم‌آباد، شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 95-114]
 • پزشکی راد، غلامرضا تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 21-39]
 • پناهی، فاطمه تحلیل موانع به‌کارگیری مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 23-41]
 • پورجوان، عبداله بررسی تعیین‌کننده‌های قیمتی و غیرقیمتی بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 1-22]

ت

 • تقیلو، علی اکبر تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 85-108]

ج

 • جلایی، سید عبدالمجید پیش‌بینی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه روستایی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • جمشیدی، علیرضا شناسایی علل و عوامل تله محرومیت در جوامع روستایی استان ایلام: مطالعه موردی مناطق برنج‌کاری شهرستان شیروان و چرداول [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 79-108]
 • جوادی، سیداکبر بررسی رضایت بهره‌برداران از بیمه مراتع در استان فارس [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 155-170]

چ

 • چیذری، محمد تحلیل موانع به‌کارگیری مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 23-41]
 • چراغی، مهدی تحلیل عوامل مؤثر بر انحراف اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]

ح

 • حیدری ساربان، وکیل نقش تعاونی‌های تولید روستایی در ارتقای توانمندی‌های فنی و اقتصادی کشاورزان گندم‌کار: مطالعه موردی گندم‌کاران شهرستان مشگین‌شهر [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 109-133]
 • حسینی، سیدمحمود بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در روند بازسازی روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 43-62]
 • حسین زاده، اکبر تحلیل عوامل مؤثر بر انحراف اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]
 • حکیم دوست، سیدیاسر خشکسالی اقلیمی و پیامدهای مکانی و فضایی آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان قره‌پشتلوی بالا، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 57-72]

خ

 • خاتون آبادی، سیداحمد شناسایی علل و عوامل تله محرومیت در جوامع روستایی استان ایلام: مطالعه موردی مناطق برنج‌کاری شهرستان شیروان و چرداول [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 79-108]
 • خاکسار آستانه، حمیده بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • خدادادکاشی، فرهاد سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسه آن با خانوارهای شهری در ایران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 41-55]
 • خسروبیگی، رضا تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 85-108]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی روستاییان نسبت به عملکرد دهیاران: مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 23-41]

د

 • دیانی، لیلا راهبرد برتر واگذاری اراضی مسکونی روستایی* [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 1-22]

ر

 • راسخی، ساره بررسی رضایت بهره‌برداران از بیمه مراتع در استان فارس [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 155-170]
 • رجایی، مسعود خشکسالی اقلیمی و پیامدهای مکانی و فضایی آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان قره‌پشتلوی بالا، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 57-72]
 • رحمانی اندلیبی، صفت اله ارزیابی طرح سربازان سازندگی از دیدگاه بهره‌برداران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 131-150]
 • رحیمی سوره، صمد بررسی نتایج طرح‌های مرتع‌داری واگذارشده در استان لرستان [دوره 15، شماره 2، 1391]
 • رسول زاده، مریم بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • رضوانی، محمدرضا سنجش و تحلیل سطح سلامت در نواحی روستایی بر اساس رویکرد روستای سالم: مطالعه موردی شهرستان خنداب، استان مرکزی* [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 109-138]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا نقش دانش بومی در حفاظت از منابع آب و خاک از دید روستاییان: مطالعه موردی بخش خورش‌رستم، شهرستان خلخال [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 91-114]

س

 • ستاری، امید پیش‌بینی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه روستایی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • سعدی، حشمت اله بررسی مسائل و مشکلات دختران روستایی در استان همدان [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 153-176]
 • سیف الهی، محمود ارزشیابی اثرات آموزش‌های ترویجی بر خانوارهای روستایی: مطالعه موردی دامداران شهرستان فریدن، استان اصفهان [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 63-89]
 • سوری، فرشاد عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی روستاییان نسبت به عملکرد دهیاران: مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 23-41]

ش

 • شاه آبادی، ابوالفضل بررسی تعیین‌کننده‌های قیمتی و غیرقیمتی بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 1-22]
 • شاه شجاعی، علی نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1391 [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 185-197]
 • شاه مراد، لیلا بررسی چگونگی مصرف منابع انرژی و پیشگیری از تولید مواد زائد در محیط: مطالعه موردی شهرستان مشهد [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 73-94]
 • شاهنوشی، ناصر بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • شاه ولی، منصور بررسی چگونگی مصرف منابع انرژی و پیشگیری از تولید مواد زائد در محیط: مطالعه موردی شهرستان مشهد [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 73-94]
 • شیخی، داود سنجش و تحلیل سطح سلامت در نواحی روستایی بر اساس رویکرد روستای سالم: مطالعه موردی شهرستان خنداب، استان مرکزی* [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 109-138]
 • شریفی، امید بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در روند بازسازی روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 43-62]
 • شریفی، صلاح میزان توسعه‌یافتگی در دهستان‌های شهرستان مریوان: مطالعه موردی بخش مرکزی* [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 115-130]
 • شعبانعلی فمی، حسین بررسی نگرش جوانان ‌روستایی شهرستان گنبدکاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 115-136]
 • شهابی، سیامک ارزشیابی اثرات آموزش‌های ترویجی بر خانوارهای روستایی: مطالعه موردی دامداران شهرستان فریدن، استان اصفهان [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 63-89]
 • شهابی نژاد، وحید کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 65-84]
 • شهبازی، اسماعیل تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 21-39]
 • شهبازی، اسماعیل بررسی کتاب [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 171-173]
 • شهیکی تاش، محمدنبی سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسه آن با خانوارهای شهری در ایران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 41-55]

ص

 • صحت، علیرضا تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک، استان اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 59-77]
 • صدیقی، حسن تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 21-39]

ع

 • عاقل، حسن بررسی چگونگی مصرف منابع انرژی و پیشگیری از تولید مواد زائد در محیط: مطالعه موردی شهرستان مشهد [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 73-94]
 • عباسی زاده قنواتی، محمدصادق تحلیل پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی در روستای خانم‌آباد، شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 95-114]
 • عبداله زاده، غلامحسین تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک، استان اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 59-77]
 • علی پور، اقدس بررسی تعیین‌کننده‌های قیمتی و غیرقیمتی بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 1-22]
 • عنابستانی، علی اکبر تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 85-108]

ف

 • فاضل نیا، غریب خشکسالی اقلیمی و پیامدهای مکانی و فضایی آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان قره‌پشتلوی بالا، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 57-72]
 • فیروزنیا، قدیر راهبرد برتر واگذاری اراضی مسکونی روستایی* [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 1-22]
 • فروهش طهرانی، غلامرضا مسائل اجتماعی صیادان پره و عوامل مؤثر بر آن [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 155-176]
 • فعلی، سعید تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 21-39]

ق

 • قریشی ابهری، سیدجواد تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 21-39]
 • قنبری، یوسف ارزشیابی اثرات آموزش‌های ترویجی بر خانوارهای روستایی: مطالعه موردی دامداران شهرستان فریدن، استان اصفهان [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 63-89]

ک

 • کرباسی، علیرضا کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 65-84]
 • کردوانی، پرویز میزان توسعه‌یافتگی در دهستان‌های شهرستان مریوان: مطالعه موردی بخش مرکزی* [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 115-130]
 • کرمی، حمیدرضا بررسی نتایج طرح‌های مرتع‌داری واگذارشده در استان لرستان [دوره 15، شماره 2، 1391]
 • کلانتری، خلیل تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک، استان اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 59-77]

ل

 • لطیفی، سمیه بررسی مسائل و مشکلات دختران روستایی در استان همدان [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 153-176]

م

 • محمدی یگانه، بهروز تحلیل عوامل مؤثر بر انحراف اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]
 • مخت، سارا بررسی نگرش جوانان ‌روستایی شهرستان گنبدکاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 115-136]
 • میردامادی، سیدمهدی سازه‌های مختلف تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل آب‌بران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 135-151]
 • میرزایی، آرزو سازه‌های مختلف تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل آب‌بران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 135-151]
 • میرک زاده، علی اصغر تحلیل پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی در روستای خانم‌آباد، شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 95-114]
 • مظهری، محمد بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • ملک محمدی، ایرج تحلیل موانع به‌کارگیری مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 23-41]
 • مهدیان، احمد الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 43-63]
 • مهدوی، شهرام عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی روستاییان نسبت به عملکرد دهیاران: مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 23-41]
 • مهدوی، مسعود سنجش و تحلیل سطح سلامت در نواحی روستایی بر اساس رویکرد روستای سالم: مطالعه موردی شهرستان خنداب، استان مرکزی* [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 109-138]
 • مهرابی، علی اکبر بررسی رضایت بهره‌برداران از بیمه مراتع در استان فارس [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 155-170]

ن

 • نصیری، سیروس الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 43-63]

و

 • ودادی، الهام بررسی مسائل و مشکلات دختران روستایی در استان همدان [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 153-176]
 • وزین، نرگیس نقش دانش بومی در حفاظت از منابع آب و خاک از دید روستاییان: مطالعه موردی بخش خورش‌رستم، شهرستان خلخال [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 91-114]

ه

 • همتیار، عبدالهادی تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک، استان اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 59-77]

ی

 • یاوری، غلامرضا الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 43-63]
 • یعقوبی، جعفر نظرسنجی درباره برخی پیامدهای گردشگری روستایی در مناطق روستایی بخش سلطانیه، استان زنجان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 139-153]
 • یعقوبی، مرتضی کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 65-84]