تعداد مقالات: 515

1. بررسی تعیین‌کننده‌های قیمتی و غیرقیمتی بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-22

ابوالفضل شاه آبادی؛ عبداله پورجوان؛ اقدس علی پور


3. راهبرد برتر واگذاری اراضی مسکونی روستایی*

دوره 15، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-22

قدیر فیروزنیا؛ لیلا دیانی


4. جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-26

محمد صادق صبوری؛ ایرج ملک محمدی؛ محمد چیذری؛ سید محمود حسینی


5. مقایسه نقاط روستایی کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-18

علیرضا افشانی؛ صدیقه ابراهیم پور؛ عباس عسکری ندوشن


7. آسیب­شناسی مدیریت روستا

دوره 14، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-14

اسماعیل شهبازی؛ عباس شریفی تهرانی


8. عوامل کلیدی در توسعه روستایی از دیدگاه جمعیت‌شناختی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-26

حبیب اله زنجانی


9. راهبرد‌های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده

دوره 13، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-29

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمداله سجاسی قیداری؛ سیدحسن رضوی


10. پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ

دوره 13، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-29

مجتبی قدیری معصوم؛ محمدمهدی ضیانوشین؛ محمدامین خراسانی


11. واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-22

علی نکویی نائینی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


12. تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-25

کریم نادری مهدیی؛ خلیل کلانتری؛ سیدمحمود حسینی؛ علی اسدی


13. بررسی اثر آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-13

حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیده موسوی محمدی


14. نقش قالیبافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر

دوره 12، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-28

حسن افراخته؛ محمد اسکندری ثانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد


17. بررسی تطبیق وضعیت رفاه در خانوارهای شهری و روستایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-20

علی قاسمی اردهایی


19. چشم‏انداز آینده جمعیت روستایی و چالش‏های مدیریت توسعه پایدار روستایی در ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-23

خلیل کلانتری؛ حجت ورمزیاری؛ عباس عسکری ندوشن


21. نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهاد‌های تأثیرگذار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-30

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمداله سجاسی قیداری؛ جمشید عینالی


22. نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان نوشهر

دوره 10، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-22

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ سیدعلی بدری؛ حسنعلی فرجی سبکبار


23. استفاده از سه روش پیش بینی در ارزیابی تاثیر خشکسالی برصید از دریاچه هامون

دوره 9، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-18

محمد عمرانی؛ عبدالکریم اسماعیلی


25. بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362

دوره 8، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 1-18

محمود دانشورکاخکی؛ سیاوش دهقانیان؛ محمدحسین کریم؛ سحر سلطانی