بررسی تعیین‌کننده‌های قیمتی و غیرقیمتی بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-22

ابوالفضل شاه آبادی؛ عبداله پورجوان؛ اقدس علی پور


راهبرد برتر واگذاری اراضی مسکونی روستایی*

دوره 15، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-22

قدیر فیروزنیا؛ لیلا دیانی


جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 1-26

محمد صادق صبوری؛ ایرج ملک محمدی؛ محمد چیذری؛ سید محمود حسینی


مقایسه نقاط روستایی کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی

دوره 14، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-18

علیرضا افشانی؛ صدیقه ابراهیم پور؛ عباس عسکری ندوشن


آسیب­شناسی مدیریت روستا

دوره 14، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-14

اسماعیل شهبازی؛ عباس شریفی تهرانی


راهبرد‌های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده

دوره 13، شماره 3، آذر 1389، صفحه 1-29

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمداله سجاسی قیداری؛ سیدحسن رضوی


پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ

دوره 13، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-29

مجتبی قدیری معصوم؛ محمدمهدی ضیانوشین؛ محمدامین خراسانی


واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-22

علی نکویی نائینی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


بررسی اثر آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-13

حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیده موسوی محمدی


نقش قالیبافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر

دوره 12، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-28

حسن افراخته؛ محمد اسکندری ثانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد


بررسی تطبیق وضعیت رفاه در خانوارهای شهری و روستایی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 1-20

علی قاسمی اردهایی


چشم‏انداز آینده جمعیت روستایی و چالش‏های مدیریت توسعه پایدار روستایی در ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-23

خلیل کلانتری؛ حجت ورمزیاری؛ عباس عسکری ندوشن


نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهاد‌های تأثیرگذار

دوره 10، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 1-30

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمداله سجاسی قیداری؛ جمشید عینالی


نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان نوشهر

دوره 10، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 1-22

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ سیدعلی بدری؛ حسنعلی فرجی سبکبار


استفاده از سه روش پیش بینی در ارزیابی تاثیر خشکسالی برصید از دریاچه هامون

دوره 9، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 1-18

محمد عمرانی؛ عبدالکریم اسماعیلی


بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362

دوره 8، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 1-18

محمود دانشورکاخکی؛ سیاوش دهقانیان؛ محمدحسین کریم؛ سحر سلطانی