موضوعات = توسعه روستایی
راهبردهای توسعه ساماندهی عشایر حوزه زاگرس: کاربرد نظریه زمینه‌ای

دوره 24، شماره 3، آذر 1400، صفحه 94-120

10.30490/rvt.2020.343291.1233

محمد طاهری؛ علیرضا پورسعید؛ رویا اشراقی سامانی؛ محمدباقر آرایش


عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-22

10.30490/rvt.2020.336669.1169

محمدحسین عسکرپور؛ امیر محمدی‌نژاد؛ رضا مقدسی


سطح‌بندی مناطق روستایی استان کرمانشاه براساس شاخص‌های بازار کار

دوره 23، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 179-196

10.30490/rvt.2020.305618.1104

طیبه هوکری؛ همایون مرادنژادی؛ محمد سلاورزی


ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا: مطالعه موردی شهرستان شازند

دوره 23، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-26

10.30490/rvt.2020.321284.1135

طاهره شرقی؛ فاطمه‌سادات باقری؛ مهناز محمدزاده نصرآبادی


تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز

دوره 23، شماره 3، آذر 1399، صفحه 153-186

10.30490/rvt.2020.283047.1049

ابوبکر رئیسی؛ مهیم شیهکی تاش؛ حبیب‌الله سالارزهی


تحلیل موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز

دوره 23، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 151-173

10.30490/rvt.2020.253712.0

حسن خدایی استیار؛ علی اسدی؛ فریده امانی


تحلیل ظرفیت‌های محلی برای توسعۀ بوم‏گردی در روستای بنگلایان بندرعباس

دوره 22، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 45-70

10.30490/rvt.2019.91765

مهدی میرزاده کوهشاهی؛ علی شهدادی؛ منا رستمی


تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل

دوره 21، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 89-111

مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری؛ محمد دشوارپسند


طراحی الگویی از چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران: یک نظریه داده‌بنیان

دوره 21، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 97-123

حجت ورمزیاری؛ خلیل کلانتری؛ رسول لوایی آدریانی؛ محسن صمدی


تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-47

احمد احمدی شریف؛ ایرج ملک‌محمدی؛ محمود حسینی