موضوعات = فرهنگی
تحلیل ملاحظات اخلاقی در فعالیت‌های کشاورزی شهرستان سنقر با بهره‌گیری از منطق فازی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 115-148

10.30490/rvt.2020.341462.1188

افسانه ملک حسینی؛ علی اصغر میرک‌زاده؛ سیروس سلمانزاده


روستازیستی پایا در شهرستان تربت‌حیدریه

دوره 23، شماره 3، آذر 1399، صفحه 79-96

10.30490/rvt.2020.305111.1107

معصومه میرزایی؛ مهدی کلاهی