موضوعات = اقتصادی
تعداد مقالات: 62
2. اعتبارات مالی و نقش آن در مهاجرت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 121-156

10.30490/rvt.2020.351205.1245

سید خسرو اعتضاد؛ محمود دانشورکاخکی؛ حسین محمدی


3. بررسی اقتصادی و اجتماعی توسعه کشت کم‌نهاده برنج در استان مازندران

دوره 24، شماره 1، بهار 1400، صفحه 21-52

10.30490/rvt.2020.341288.1185

حسن اسدپور؛ منصور ناظم‌نژاد؛ عباس علی‏پور نخی


4. تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه

دوره 24، شماره 1، بهار 1400، صفحه 135-172

10.30490/rvt.2021.342765.1217

ناصر شاهنوشی؛ لیلی ابوالحسنی؛ الهه اعظم‌رحمتی؛ رؤیا محمدزاده


8. سطح‌بندی مناطق روستایی استان کرمانشاه براساس شاخص‌های بازار کار

دوره 23، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 179-196

10.30490/rvt.2020.305618.1104

طیبه هوکری؛ همایون مرادنژادی؛ محمد سلاورزی


9. ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا: مطالعه موردی شهرستان شازند

دوره 23، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-26

10.30490/rvt.2020.321284.1135

طاهره شرقی؛ فاطمه‌سادات باقری؛ مهناز محمدزاده نصرآبادی


10. شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران

دوره 23، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 27-49

10.30490/rvt.2020.337215.1168

محمدمهدی فارسی علی‌آبادی؛ محمود دانشورکاخکی؛ محمود صبوحی صابونی؛ آرش دوراندیش؛ حمید آماده


11. تحلیل سبد مصرفی مواد غذایی خانوارهای روستایی ایران

دوره 23، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 127-151

10.30490/rvt.2021.343078.1227

افشین امجدی؛ الهام باریکانی


12. تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 153-186

10.30490/rvt.2020.283047.1049

ابوبکر رئیسی؛ مهیم شیهکی تاش؛ حبیب‌الله سالارزهی


14. بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 89-111

10.30490/rvt.2020.328012.1147

سمانه ایروانی؛ محمود دانشورکاخکی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی


15. عوامل موثر بر راه‌اندازی کسب و کارهای مستقل در نواحی روستایی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 113-134

10.30490/rvt.2020.253676.0

غلامحسین عبدالله زاده؛ احمد جمشیدی کوهساری؛ سیدحسن حسینی المدنی؛ محمدشریف شریف زاده


16. ارزیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 135-156

10.30490/rvt.2020.286723.1059

مجتبی بابایی امین؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی


17. تبیین جامعه‌شناختی مشارکت زنان در معیشت جامعه روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 157-179

10.30490/rvt.2020.283774.1053

علیرضا محسنی تبریزی؛ غلامرضا غفاری؛ هوشنگ نایبی؛ محمد عفتی


21. بررسی رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 71-89

10.30490/rvt.2020.253500.0

ساسان اسفندیاری؛ مریم دهقانی دشتابی؛ صدیقه نبی ئیان؛ حمیدرضا میرزایی خلیل‌آبادی


25. نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام

دوره 22، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 125-154

10.30490/rvt.2020.271475.1030

علیرضا ثانی حیدری؛ محمود دانشورکاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود صبوحی صابونی