موضوعات = اقتصادی
تعداد مقالات: 13
1. الگوی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر توانمندسازی شناختی و تبیین نقش محیط نهادی در آن: مطالعه موردی کسب‌و‏کارهای روستایی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 64-89

10.30490/rvt.2020.328430.1149

شهنام زندیه؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ اکبر عالم تبریز؛ کمال سخدری


2. بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 90-113

10.30490/rvt.2020.328012.1147

سمانه ایروانی؛ محمود دانشورکاخکی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی


3. تبیین جامعه‌شناختی مشارکت زنان در معیشت جامعه روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 162-186

10.30490/rvt.2020.283774.1053

علیرضا محسنی تبریزی؛ غلامرضا غفاری؛ هوشنگ نایبی؛ محمد عفتی


4. ارزیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 138-161

10.30490/rvt.2020.286723.1059

مجتبی بابایی امین؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی


5. عوامل موثر بر راه‌اندازی کسب و کارهای مستقل در نواحی روستایی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 114-137

10.30490/rvt.2020.253676.0

غلامحسین عبدالله زاده؛ احمد جمشیدی کوهساری؛ سید حسن حسینی المدنی؛ محمد شریف شریف زاده


10. بررسی رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 71-89

10.30490/rvt.2020.253500.0

ساسان اسفندیاری؛ مریم دهقانی دشتابی؛ صدیقه نبی ئیان؛ حمید رضا میرزایی خلیل آباد


12. نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام

دوره 22، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 125-154

10.30490/rvt.2020.271475.1030

علیرضا ثانی حیدری؛ محمود دانشورکاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود صبوحی صابونی