کلیدواژه‌ها = خانوارهای روستایی
تعداد مقالات: 2
1. محاسبة حداقل معیشت خانوارهای روستایی ایران: 1392-1368

دوره 20، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-141

محمد مولایی؛ زهره رحیمی راد


2. فقر آموزشی و عوامل تعیین­کننده آن در جامعه روستایی ایران

دوره 19، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-94

فاطمه معززی؛ محسن شوکت فدایی؛ عبدالرسول شیروانیان