کلیدواژه‌ها = ایلام (استان)
تعداد مقالات: 5
2. نقش محصولات فرعی جنگلی و مرتعی در معیشت روستاییان: مطالعة موردی بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران، استان ایلام

دوره 20، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-28

مریم ملک‏میرزایی؛ علی‏اکبر کریمیان؛ محمدحسین حکیمی


4. درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام

دوره 18، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-88

علی‏رضا جمشیدی؛ سیدهدایت اله نوری‏زمان‏آبادی؛ محمدصادق ابراهیمی


5. شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام

دوره 17، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 105-122

امیر احمد پور؛ ویدا مختاری؛ علیرضا پورسعید