کلیدواژه‌ها = مدیریت ضایعات/ ضایعات و بقایای باغی/ نظریة بنیانی/ منصورآقایی (روستا)/ روانسر (شهرستان)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدیریت ضایعات و بقایای محصولات باغی : مطالعه موردی روستای منصورآقایی شهرستان روانسر

دوره 17، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 45-67

فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی