کلیدواژه‌ها = پایداری/ نظام‌های بهره‌برداری/ خانم‌آباد (روستا)/ کرمانشاه (شهرستان)
تحلیل پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی در روستای خانم‌آباد، شهرستان کرمانشاه

دوره 15، شماره 3، آذر 1391، صفحه 95-114

محمدصادق عباسی زاده قنواتی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ علی اصغر میرک زاده