کلیدواژه‌ها = مشارکت زنان روستایی/ منابع آب کشاورزی/ زنان روستایی/ مدل لوجیت/ مطالعة موردی/ خراسان رضوی (استان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-154

ناصر شاهنوشی؛ محمد مظهری؛ حمیده خاکسار آستانه؛ مریم رسول زاده