کلیدواژه‌ها = بانک کشاورزی
عوامل موثر بر راه‌اندازی کسب و کارهای مستقل در نواحی روستایی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 113-134

10.30490/rvt.2020.253676.0

غلامحسین عبدالله زاده؛ احمد جمشیدی کوهساری؛ سیدحسن حسینی المدنی؛ محمدشریف شریف زاده


بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران

دوره 20، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 147-169

سیامک اسماعیل‌زاده پاداری؛ سید محمود حسینی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی